Østfold Kollektivtrafikk: hvordan øke kjennskap ved bruk av den genuine historien?
12.12.2019 13:45:00 12.12.2019 14:05:00
Hvaler....Bare stedsnavnet fremkaller gode følelser hos de aller fleste som har eller har hatt en relasjon til Hvaler. Da Østfold kollektivtrafikk kom til Spray med et ønske om å skape positivitet rundt et av tilbudene deres, nemlig øyhopping med Hvalerferga, satt det i gang en kreativ prosess som endte opp i en tillitsskapende historie om fergeskipper Peter Parmer. Peter Parmer har vært fergeskipper på Hvalerferga i en årrekke, han kjenner øyene ut og inn og er godt kjent blant fastboende og turister på Hvaler. Ved å være med på båttur og la Peter fortelle historien med egne ord var håpet at det skulle fremkalle gjenkjennelse og de gode følelsene hos leserne. Virket det?
Solfrid Rød Olsen
Markedssjef
Østfold Kollektivtrafikk
Christine Heim
Innholdsprodusent
Spray