Fra sentrale generiske kampanjer til sentrale kampanjer med lokal tilpasning ved hjelp av Content marketing
12.12.2019 13:05:00 12.12.2019 13:25:00
Hvordan Block Watne, gjennom å benytte lokale innholdsprodusenter som hadde høy kjennskap til sitt nærområde, styrket det lokale engasjementet. Kampanjen ga flere familier på visning og en solid vekst i antall solgte boliger.
Erik Storsveen
Markedskonsulent
Block Watne
Aurora Seierstad
Media Manager
IUM