Sponsing, strategisk kommunikasjon eller en lek med penger?
15.08.2019 09:00:00 15.08.2019 09:20:00
Lars Brockstedt Svendsen
Partner
Sponsor Insight