Programmatic on Scale – do’s and don’ts
14.06.2018 09:00:00 14.06.2018 09:25:00
Her kommer rykende ferske tall fra ANFO rapporten; Den Store Annonsørrapporten 2018. Rapporten er et resultat av en større studie gjennomført blant norske annonsører. Rapporten har tidligere fått stor oppmerksomhet da vi valgte å gå ut med det vi opplevde som oppsiktsvekkende funn rundt bekymringer knyttet til nye måter å kjøpe reklame på, les programmatisk, og en tydelig opplevd mistillit til mediebyråene knyttet til åpenhet rundt inntjening. Har tallene endret seg for 2018? Har kunnskapen til annonsørene bedret seg? Har tilliten til byråene økt som følge av økt fokus? Velger flere annonsører å gjøre programmatiske kjøp inhouse?
Thomas Wrobel works since 2012 at trivago. He established various digital marketing channels at trivago and administers them. Before that, he worked at a well-known network media agency and a full service eCommerce solution. After ten years of experience in dynamic and digital marketing and eCommerce, he is now focussing on marketing technologies.
Thomas Wrobel
Global Head of Performance Marketing
Trivago
Thomas Wrobel works since 2012 at trivago. He established various digital marketing channels at trivago and administers them. Before that, he worked at a well-known network media agency and a full service eCommerce solution. After ten years of experience in dynamic and digital marketing and eCommerce, he is now focussing on marketing technologies.