Unleash The Geek
12.09.2018 11:00:00 12.09.2018 11:30:00
Programmatisk utgjør et paradigmeskifte i kjøp og salg av annonser, og stiller helt andre krav til tech kompetanse til alle parter rundt bordet. Når 50% av annonsørene sier de er usikre på programmatiske kjøp, og enda flere er bekymret for manglende åpenhet, da har vi som bransje en utfordring. Vi har gjort det kompliserte vanskeligere og gråsonene svartere. Vi har ikke andre å skylde på enn oss selv.
Camilla Halleraker

Aller