Schrems II-dommen og digital markedsføring. Nå er vi alle lovbrytere.
08.10.2020 13:55:00 08.10.2020 14:25:00
Schrems II-dommen, avsagt av EU-domstolen i sommer, er dramatisk og hindrer lovlig bruk av amerikanske tjenester der personopplysninger behandles i USA. Eller, kan det virkelig være slik på ordentlig? Dommen får betydning for stort sett all bruk av AdTech, men også for kjøp av Google og Facebooktjenester eller bruk av pixels og cookies. Og hva skjer fremover? Advokat Vebjørn Søndersrød vil kort beskrive dommen, risikoen for annonsører og byråer, og hvilken betydning dommen får på kort og mellomlang sikt.
Advokat Vebjørn Søndersrød er partner i Advokatfirmaet Ræder. Vebjørn og hans avdeling jobber med alle sider av markedsføringsregelverket, GDPR og immaterialrett. Vebjørn jobber særlig mye med digital markedsføring og GDPR og med markedsføring på internett generelt. Han er en mye brukt foredragsholder på området.
Vebjørn Søndersrød
Advokat og partner
Advokatfirmaet Ræder
Advokat Vebjørn Søndersrød er partner i Advokatfirmaet Ræder. Vebjørn og hans avdeling jobber med alle sider av markedsføringsregelverket, GDPR og immaterialrett. Vebjørn jobber særlig mye med digital markedsføring og GDPR og med markedsføring på internett generelt. Han er en mye brukt foredragsholder på området.