Elisabeth Staksrud
Elisabeth
Staksrud
Elisabeth Staksrud er professor i medievitenskap ved UiO, hvor hun blant annet forsker på barn og unges bruk av Internett. Hun er med i ledelsen av verdens største prosjekt om barn og Internett, EU Kids Online, og har publisert flere bøker og artikler om emnet. Selv savner hun tekst-TV.
Professor Institutt for medier og kommunikasjon
UiO