Barn, unge og Internett: Topp ti innsikter fra medieforskningen!
08.10.2020 11:10:00 08.10.2020 11:40:00
Er Internett farlig for barn? Hva er foreldre redd for og hvilke konsekvenser har dette? Hva er egentlig forskjellen på barn og foreldre? Hvilket samfunnsansvar må bransjen ta – og for hvem? Og hvordan er det egentlig å vokse opp med Internett? Basert på internasjonal forskning på barn og medier de siste tjue årene, presenterer Staksrud sine «topp ti» innsikter fra forskningen.
Elisabeth Staksrud er professor i medievitenskap ved UiO, hvor hun blant annet forsker på barn og unges bruk av Internett. Hun er med i ledelsen av verdens største prosjekt om barn og Internett, EU Kids Online, og har publisert flere bøker og artikler om emnet. Selv savner hun tekst-TV.
Elisabeth Staksrud
Professor Institutt for medier og kommunikasjon
UiO
Elisabeth Staksrud er professor i medievitenskap ved UiO, hvor hun blant annet forsker på barn og unges bruk av Internett. Hun er med i ledelsen av verdens største prosjekt om barn og Internett, EU Kids Online, og har publisert flere bøker og artikler om emnet. Selv savner hun tekst-TV.