Digitalisering og digitale samfunnsdilemmaer
01.03.2017 09:10:00 01.03.2017 09:40:00
Digitalisering endrer vårt samfunn i eksponentiell fart. Den bringer med seg store rikdommer for sluttkunder, i form av bedre og billigere tjenester og produkter, men den skaper også nye utfordringer for ledere, ansatte og samfunnet. Denne fjerde industrielle revolusjonen karakteriseres av aksellererende vekst, kombinatorisk bruk av muliggjørende teknologier, og polarisering av samfunnet der makt, kunnskap og kapital konsentreres i stadig færre hender og hoder på et globalt plan. Hva er hovedkonsekvensene for Norsk næringsliv og samfunn, og hvordan kan man lede i slike omveltningstider på en konstruktv måte?
Silvija er matematiker med doktorgrad fra University of Oxford, utvikler fra Alta Vista i Silicon Valley, leder fra Microsoft i Norge, styremedlem i diverse selskaper inkludert NRK og Nordea, og investor i små, globale teknologiselskaper med stor endringspotensiale.
Silvja Seres,
Direktør,
TechnoRocks
Silvija er matematiker med doktorgrad fra University of Oxford, utvikler fra Alta Vista i Silicon Valley, leder fra Microsoft i Norge, styremedlem i diverse selskaper inkludert NRK og Nordea, og investor i små, globale teknologiselskaper med stor endringspotensiale.