Hvordan rigge merkevaren for maksimal effekt i media
23.03.2021 00:33:00 23.03.2021 00:43:00
Med utgangspunkt i et ønske om å oppnå effekt for merkevarer gjennom kommunikasjon, vil Nina snu litt på problemstillingen «hvordan bruke medier for å få effekt for merkevarer» til «hvordan bør vi rigge merkevarene for å sikre høy gjennomslagskraft i mediene», dvs hvordan kan merkevarene i seg selv være med på å drive effekt gjennom media?
Har lang fartstid som annonsør og merkevare-eier i Freia og TINE, før jeg begynte i mediebyrå i 2018.
Nina Skotte
Business Director
Starcom
Har lang fartstid som annonsør og merkevare-eier i Freia og TINE, før jeg begynte i mediebyrå i 2018.