Å nedprioritere employer branding er langt dyrere enn du tror
23.03.2021 02:53:00 23.03.2021 03:03:00
I dette innlegget vil du få vite om lønnselastisitet, altså hvor mye folk er villige til å fire på lønna for å få jobbe for de mest attraktive arbeidsgiverne. Du vil også høre om den forretningsmessige KPIen lønnsrate, altså hvor stor omsetningen er sett i forhold til lønnen. Utslaget i kroner og øre for de mest og minst attraktive arbeidsgiverne er sannsynligvis langt høyere enn du tror. Hva skal du så gjøre? Én nøkkel er å spille på to ulike former for motivasjon.
Hans Petter Stub er en av landets mest erfarne konsulenter innen employer branding og bistår noen av landets største og mest attraktive arbeidsgivere, i tillegg til de som ønsker å bli det. Han er kursholder i employer branding i regi av HR Norge og har forelest om temaet på BI, Høyskolen Kristiania og Universitetet i SørØst-Norge. Hans Petter er partner i Whydentify, det mestvinnende byrået innen employer branding og rekruttering de siste årene.
Hans Petter Stub
Partner
Whydentify
Hans Petter Stub er en av landets mest erfarne konsulenter innen employer branding og bistår noen av landets største og mest attraktive arbeidsgivere, i tillegg til de som ønsker å bli det. Han er kursholder i employer branding i regi av HR Norge og har forelest om temaet på BI, Høyskolen Kristiania og Universitetet i SørØst-Norge. Hans Petter er partner i Whydentify, det mestvinnende byrået innen employer branding og rekruttering de siste årene.