Silje Kristine Andersen
Silje Kristine
Andersen
Silje Kristine er spesialist på datafangst, kanalvalg, publikumsbygging og digitale kunderreiser. Hun jobber i skjæringspunktet mellom innhold, språk, teknologi og effekt, og har erfaring fra flere av Norges største annonsører og merkevarer.
Rådgiver/performancespesialist
HyperRedink