Designbyrået Behalf jobber tett med Faktisk-redaksjonen for tiden. Ikke bare står de bak det nye designet til Faktisk.no-nettsiden som skal lære ungdom å tenke kritisk og sjekke fakta, nettsiden tenk.faktisk.no de skal også redesigne «moderskipet» Faktisk.no også.

Nettsiden som startet i 2017 brukes til å publisere grundige artikler fra redaksjonens faktasjekking av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg mener det er på tide å gi satsningen et større løft.

- Siden starten har vi jobbet utrettelig med å faktasjekke, belyse - og publisere funnene vi gjør. Vi er blitt en redaksjon med ni ansatte, og vi ser at vi trenger et design som både løfter leseopplevelsen og gir oss en mer rikholdig verktøykasse. Etter jobben de gjorde med Tenk, vet vi at Behalf er riktig samarbeidspartner for oss, og derfor har vi gitt dem oppdraget med å redesigne og utvikle nye faktisk.no i tett samarbeid med vår interne utvikler og redaksjon, sier Egeberg.

I tillegg har altså Behalf stått bak designet til den nye tjenesten som inneholder undervisningsopplegg til bruk i ungdomsskole og videregående rundt dette med opplæring i faktasjekking for ungdom.

- Det nye designet har gitt undervisningsoppleggene våre et enormt løft. Vi er veldig fornøyde med den jobben Behalf og Oscar Grønner har gjort sammen med oss. Her har vi fått tilbakemelding fra andre aktører på at de er imponert over hvordan vi har klart å gjøre kompliserte tema praktisk og logisk på nett, sier Sølve Kuraas Larsen, lærer og prosjektleder for Tenk.

Utvikler Kristoffer Brabrand fra Behalf-teamet trekker frem «tverrfaglig arbeid som en kritisk suksessfaktor for å lage gode digitale brukeropplevelser - særlig i en tid der alt må skje på video.»

- Vi er fire personer med helt ulik kompetanse, men vi er så vant til å ta ansvar på tvers av fagdisipliner at vi fint klarer å lage bra greier selv om vi ikke kan møtes fysisk. Også er det selvfølgelig helt avgjørende at alle i teamet er erfarne folk som veit hva de driver med og kjenner hverandre godt, og at vi har en prosjektleder som har bred fagforståelse, og kan sørge for at vi bruker tiden og kreftene på riktige ting til riktig tid, sier Brabrand.

Lite byrå, store ambisjoner
Behalf er et ungt byrå som startet opp i 2018 og har bare åtte ansatte. De har likevel greid seg bra gjennom «koronaåret» uten å verken miste kunder eller å måtte permittere ansatte. Siden i fjor vår har de vært med å utvikle og designe smittesporingsverktøyet ReMin, som brukes til å registrere og kontakte nærkontakter til Covid-19-smittede i godt og vel to tredjedeler av alle kommuner. Behalf har også lansert og vunnet DOGA-merket og Visuelt-gull for appen Foodsteps.

Eivind Lund, daglig leder i Behalf, er takknemlig for muligheten til å fortsette samarbeidet med Faktisk.

- Den jobben Tenk og Faktisk gjør, er utrolig viktig for samfunnet, spesielt i en tid der falske nyheter og propaganda er så utbredt og får så store konsekvenser. For oss som designbyrå er det å få være med på å gjøre faktisk.no enda bedre en oppgave vi går til med både entusiasme og ydmykhet, sier Lund.

Faktisk-designer:

Daglig leder Eivind Lunds i Behalf jobber tett med Faktisk--redaksjonen for tiden og står blannet bak en helt ny nettside som skal lære ungdom og tenke kritisk og sjekke fakta.