Byrået Superblaise står bak det rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viaks nye profil, som innebærer ny merkevareplattform, budskapsutforming, identitet, designmanual og nettsider.

I følge en pressemelding har de jobbet tett sammen i over et år med en omlegging av Asplan Vikas forretningsstrategi, som har ledet til ny identitet og en betydelig merkevareendring. 

Se video av Asplan Viaks nye visuelle profil nederst i saken. 

- Når det er substans i alle deler av et selskaps strategi, fra kompetanse, type oppdrag som løses og et gjennomgående fokus på bærekraft, er det veldig gøy å utvikle en helhetlig merkevare som kommuniserer og ivaretar alle deler av selskapets ambisjoner, sier Preben Sander i Superblaise. 

Han skal ha jobbet tett på strategiprosessen og fasilitert for mange av organisasjonsendringene i Asplan Viak.

Administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad sier at den nye profilen markerer at de bygger videre på deres historie og fundament, og samtidig sikter dem inn mot fremtiden. 

- Våre tidligere datterselskap Urbanet Analyse og Asplan Viak Digital Services er integrert i morselskapet - dette gir oss først og fremst muligheter for en helhetlig tilnærming til de gode løsningene, og er selvfølgelig også gjenspeilet i ny profil og oppdatert nettside med tilgang til all ekspertise, innsikt, verktøy og erfaring vi har å by på, sier hun. 

- Bygger på en lang historie
Daglig leder og rådgiver i Superblaise, Joachim Levin, beskriver Asplan Viak som et et av Norges ledende rådgivnings-selskaper innen plan-, arkitektur og ingeniørfag, og sier at de har bidratt til å forme samfunnet i snart 60 år. 

- Prosessen vi har vært gjennom er både kompleks og bygger på lang historie. Gjennom utviklingen av merkevaren har vi derfor involvert flere grupper med ansatte, nettopp for å lære mer om hvordan de ansatte selv opplever selskapet og hvilke behov de har i kommunikasjonsarbeidet som skal gjøres for å nå målene de har satt seg. Det har vært en ekstremt verdifull læring for oss i byrået, sier Levin. 

Han beskriver Asplan Viak, med sine 1200 medarbeidere og «skyhøye kommersielle arbeidsmål», som en av byråets mest spennende kunder. 

- Superblaise skal med strategi og kreativitet som drivere sørge for tydelig retning og fart i en verden av muligheter, og gjennom året vi har vært gjennom har vi virkelig måtte utfordre- og forbedret våre egne prosesser, fortsetter han.

- Levende elementer
Senior designer i Superblaise, Kristofer Haugvik, sier at arbeidet med den nye strategien har ledet frem til en profil med «sterk dualitet».

- Parallelt med å ivareta et mer rigid system for navnetrekk, logosymbol og tilhørende verktøykasse, har vi bygget en like viktig og mer leken del, som blant annet representeres ved levende elementer og dynamiske animasjoner som tar utgangspunkt i fysiske materialer. Sammen med et tydelig symbol skaper dette et mer interessant og moderne uttrykk vi gleder oss stort til å se Asplan Viak jobbe videre med, sier Haugvik.

De nye nettsidene er utviklet av Apility, mens 3D-animasjonene er laget av Øystein Relbo-Knutsen i Store O.