Dips, som utvikler journalløsninger for det norske helsevesenet, skriver i en pressemelding at de nå satser tungt på design. De har hentet inn Tom Gabriel Johansen som designdirektør og Agnete Enga som designsjef i selskapet.

- Dette er en viktig og strategisk storsatsning. Vi skal ansette tre designere til i år og enda flere neste år. Vi har også begynt å forberede organisasjonen på at dette blir en endring i arbeidsform og etter hvert kultur. Vi skal drive designdrevet utvikling med brukervennlighet som vårt desidert viktigste mål, sier medisinsk direktør og lege Thomas Smedsrud. 

Smedsrud har ledet den strategiske prosessen med å restrukturere tilnærmingen til design internt i Dips.

- Nesten unikt i Norge
Johansen har over 20 års bred erfaring som designer. Han har tidligere blant annet jobbet i Scandinavian Design Group, SSB og NRK.

I NRK var han ansvarlig for den store endringen i design av NRK Nett-TV, og var også en aktiv pådriver for bruk av designtenkning innenfor ledelse og strategiutvikling. 

De siste årene har han brukt mye av tiden til å påvirke hvordan FNs Klimapanel jobber med design og visualisering i sine spesialrapporter. Johansen tilbragte syv år i NRK før han gikk til InfoDesignLab i 2016.

- Da jeg oppdaget hvor genuine Dipa var i sin ambisjon om å bli en designdrevet organisasjon, ble jeg interessert. Dips har en god forståelse om at design ikke bare handler om form og farge, og at det kan brukes effektivt på mange nivåer. Å ha design representert i toppledergruppen er nesten unikt i norsk setting og demonstrerer på en måte den dypere forståelse og villigheten til endring i organisasjonen, sier nyansatte Johansen. 

Han sier at utfordringene Dips forsøker å løse er tunge og kompliserte, men viktige. 

- De har stor betydning for samfunn og enkeltindivider, og som designer er det åpenbare muligheter for å kunne bidra positivt på mange nivåer. Fra det helt praktiske som har med design av brukergrensesnitt, til det mer strategiske og samfunnsnyttige. I en slik prosess er det behov for å styrke det visuelle, UX, research, design tenkning, tjeneste design og systemisk design, sier han og fortsetter: 

- Med utgangspunkt i det underliggende oppdraget eller purpose om du vil, tror jeg det er gode muligheter til å lykkes i det å bli en designdrevet organisasjon for å kunne lage enda bedre løsninger for innbyggere og helsearbeidere.

- Spesielt meningsfylt
Enga har mer enn 18 års internasjonal erfaring som innovasjonskonsulent innenfor design og strategi. Hun har bodd og jobbet blant annet i Los Angeles, New York, Hong Kong og Barcelona.

Enga har tidligere jobbet for det anerkjente amerikanske designbyrået Smart Design, i tillegg til å ha jobbet i Making Waves og Designit, hvor hun jobbet i skjæringspunktet mellom tjenestedesign og endringsledelse, både innen privat og offentlig sektor.

De siste par årene har Agnete jobbet som fagleder for design og innovasjon i Gyldendal-konsernet. 

Nyansatte Enga sier at Dips nå er inne i en veldig spennende fase, og at hun gleder seg til å være med på reisen. 

- Det at ledelsen i en stor helseaktør har et sterkt ønske om å bli designdrevet som virksomhet, og hvor design nå har fått en sentral plass i toppledelsen – det gjorde veldig inntrykk på meg, sier Enga. 

Hun forteller at det er spesielt meningsfylt for henne å jobbe med helse. Hun mener at innenfor dette feltet kan designere virkelig få brukt sine designferdigheter til å gjøre en forskjell. 

- De fleste designere har et sterkt ønske om å gjøre verden bedre gjennom design – og bidra til positiv endring i folks liv. Og det å skape gode løsninger for innbyggere, og leger og sykepleiere som hver dag redder liv – jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfylt enn det, avslutter Enga.