For et drøyt år siden. 1. januar 2020, ble kommunene Fet, Sørum og Skedsmo slått sammen, og utgjør nå Lillestrøm kommune. Design- og digitalbyrået NoA Ignite, tidligere Making Waves, fikk jobben med å utvikle en ny visuell profil og identitet for den nye kommunen.

Både innbyggere og kommunestyret kjempet mot den nye koalisjonen helt til den var et faktum. Ifølge byrået fikk sammenslåingen reaksjoner i leserinnlegg og sosiale medier, samt i konkurransen om å tegne nytt kommunevåpen.

- For innbyggerne i de tre kommunene lå deres identitet og stolthet i det de var før, ikke det de nå ble bedt om å være, sier Erik Jansson, kundeansvarlig og rådgiver i NoA Ignite.

Byrået har også designet og utviklet de nye hjemmesiden «Innbyggerportalen», samt «Ansattportalen» for alle kommunens ansatte.

Nederst i saken kan du se casefilmen til prosjektet.

Omfavnet ulikhetene
Nesten ti prosent av innbyggerne i Lillestrøm jobber i kommunen. Det er blant annetansatte i skoler, barnehager, sosialtjeneste, sykepleie, biblioteker, brann og politi. Disse ble definert til å være prosjektets viktigste målgruppe, da de er både mottakere, brukere og ambassadører av den nye profilen.

- Gjennom en bred, involverende designprosess skjønte NoA Ignite at måten vi kunne tilføre emosjonell verdi visuelt var å omfavne ulikhetene, sier Karen Fonk, Lead Designer og rådgiver i NoA Ignite.

Byrået beskriver sammensatte former fra hele den nye kommunen som den viktigste driveren i den nye identiteten. Noen av formene er nye, noen gamle. Noen er fra by, andre fra landet. Formene er delt i to og satt sammen til nye og særegne konstellasjoner. Dette skal gjøre at nye Lillestrøm kommune omfavner det Fet, Sørum og Skedsmo er sammen, ifølge NoA Ignite. Strategien som ligger til grunn, har blitt et definerende verktøy i kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne.

- Vi ville synliggjøre noe av historien som lå i de gamle kommunekonstellasjonene og forsiktig tilføre det som ligger latent i den nye. Ikke radere ut noe, men omfavne særegenheter og forskjeller, fortsetter Fonk.

- Har forent oss
For å samle innsikt i forkant av arbeidet gjennomførte byrået intervjuer med menneskene i området. Intervjuene viste at innbyggerne er opptatte og stolte av at de ikke er en forstad til Oslo, men noe eget. Derfor ble en språklig komponent tilført identiteten, ved å bevisst bruke lokal dialekt i kommunikasjonen der det var mulig.

Kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune, Heidi Lippestad, mener prosessen til byrået har forent dem:

- NoA Ignite har gjennomført og ledet oss gjennom en designprosess som har forent oss, og den har gjort noe med innbyggernes innstilling som overstiger hva vi hadde håpet, sier hun.

Se casefilmen til prosjektet her: