Felleskjøpet har i flere år vært en av Norges mest kjente merkevarer. Identiteten man ser i dag har kun vært gjennom små justeringer siden 1970-tallet, men nå har Neue Design Studio forsterket og fornyet de visuelle assosiasjonene knyttet til Felleskjøpet, i tett samarbeid med selskapet selv.

Designbyrået mener det var et økt behov for en identitet som tilrettelegger for digitalisering og økende netthandel. Gørill Kvamme, rådgiver i Neue, forteller at det har vært viktig å ivareta historisk sterke virkemidler som er synonyme med Felleskjøpet.

- De har et unikt eierskap til grønt og gult, logoen, samt stripene fra fjøsdressen. Vi har jobbet med å modernisere uttrykket samtidig som det spiller naturlig sammen med den visuelle tradisjonen Felleskjøpet har, utdyper hun.

Designbyrået har gjort stripene fra Felleskjøpet-dressen til det bærende elementet i identiteten. I tillegg fornyes logoen, samt en fargepalett der assosiasjonene til grønt skal forsterkes. Dette skal bidra til å skape en sterkere visuell signatur på både digitale og fysiske flater.

- Sjeldent har vi jobbet med en merkevare som er så tett knyttet til sitt visuelle uttrykk, sier Kvamme.

Se video av den nye logoen nederst i saken.

- Skal skape gode brukeropplevelser
Gjennom Felleskjøpets drøye 120 år lange historie har det visuelle uttrykket hatt en tydelig signatur, mener Neue. Ønsket var derfor at den oppdaterte identiteten skulle være en naturlig videreføring av denne historien.

- Vår visuelle identitet er viktig for å synliggjøre Felleskjøpet. Ikke minst er den en bærer av vår historie og tradisjon. Identiteten skal bidra til å skape flere gode brukeropplevelser, og dermed bidra til at også nye målgrupper får et forhold til hva felleskjøpet er, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald.

Videre forteller han at selskapets identitet skal «favne bredt, men fremstå som ett».

- Vi jobber i et stort spenn av målgrupper og flater, og det er avgjørende for oss å styrke brukeropplevelsen ved å fremstå helhetlig og tydelig. Ikke minst er dette viktig for at vi skal kunne ta eierskap til de verdiene vi skaper i samfunnet, det være seg matproduksjon, bosetning eller vareutvalget i din nærmeste Felleskjøpet-butikk, sier han.