De siste årene har det vært mye snakk om «disruption», men etter covid-året 2020 vet vi virkelig hva «disruption» betyr. Det er spennende å reflektere over konsekvensene dette vil få for merkevarebygging, design og pakningsdesign i året som kommer.  Få kunne forutse hva 2020 ville bringe. Nå er det lys i tunnelen og vaksineringen har startet. Covid-19 har imidlertid også ført til noen endringer som kanskje kommer til å bli varige.

Det siste året har vi for eksempel sett økt oppslutning både om lokale butikker i nærmiljøet, økt salg av lokalprodusert mat og drikke og økt tillit til norske merkevarer. I en utrygg verden ser vi at forbrukerne foretrekker norske produkter fordi de representerer en trygghet. Vi stoler på at norske selskaper produserer mat på en trygg, sikker og smittefri måte, men vi foretrekker dem kanskje også fordi vi har en sterk emosjonell kobling til dem som er bygget opp over mange år. Viktigheten av å skape kommunikasjon som når forbrukernes hjerter kommer bare til å øke i årene fremover – enten det handler om massekommunikasjon, pakningsdesign eller emballasje på mat- og drikkeprodukter.

I de senere årene har det vært mye fokus på utfordringene knyttet til emballasje fordi unødvendig emballasje representerer en miljøutfordring. Samtidig har pandemien vist oss at matemballasje er viktigere enn noensinne både for å ivareta holdbarhet, unngå matsvinn og hindre smitte. I San Fransisco har Designsake Studio utviklet Matter, et antibakterielt sølvbelegg som reduserer sannsynligheten for at bakterier og mikrober setter seg med hele 99 prosent, og vi tror at vi vil se flere av den type initiativer fremover.

Heldigvis opplever vi også et stort fokus på å gjøre emballasjen mer bærekraftig, og at store aktører har dette høyt på agendaen i ledergruppene. Forbrukerne har stor makt, og Kolonial.no gikk for eksempel over fra plastposer til pappesker etter krav fra kundene. Orkla har også en rekke spennende prosjekter på gang med refill-løsninger for sin Klar-serie, Ringnes og Coca-Cola tar i bruk stadig mer resirkulert plast og Nortura jobber aktivt med å kutte plast i sin emballasje. Vi heier på alle gode initiativer på denne fronten!

Selv om covid-19 har tatt mye av oppmerksomheten det siste året, kommer fokuset på bærekraft til å styrkes ytterligere, ikke minst gjennom EUs taksonomi der ulike selskaper blir klassifisert etter hvorvidt de bidrar til å løse miljø- og klimautfordringene. Vi ser allerede at hele åtte av ti nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig (undersøkelse utført av Opinion i mars 2020), og covid-19 har kanskje også minsket gapet mellom holdning og handling. Det siste året har mange av oss erfart at det kan være fint å reise mindre, spise grønnere og ta vare på produktene vi har fremfor å kjøpe nytt. Og mange har kanskje også fått større omtanke for både hverandre og for verden.

For er det noe Covid-19 har lært oss, er det at verden er mindre enn noensinne, og at vi er avhengige av hverandre for å løse utfordringene vi står overfor. Samtidig endrer vi som mennesker oss lite, og vi har fremdeles de samme grunnleggende behovene for kjærlighet og trygghet. Det vet vi som jobber med design, kommunikasjon og merkevarebygging. Vi gleder oss til å jobbe tett sammen med kundene våre og ta steget inn i en grønnere, mer bærekraftig og kanskje også litt mer omtenksom verden i året som kommer!