Viser til kommentarinnlegg i Kampanje i dag om «Statens vegvesen bryter fartsgrensa».

Dette er ikke en utlysning av en anbudskonkurranse, men en aktivitet rettet mot privatpersoner for å engasjere folk flest i temaet trafikksikkerhet. Det har vi gjort før, med stort engasjement.

Vi har i flere år hatt rammeavtale for kampanjene med Los & Co, som har designerkompetanse, og det er de som har det formelle oppdraget med å lage skiltmotiv. Endelig utforming av skiltene gjøres av oss i samarbeid med reklamebyrået, og i henhold til de krav som er i skilthåndboken.

Vi synes det er synd at det er misforståelser rundt dette, og vil se på beskrivelsen av aktiviteten for at formålet og hvem den er for skal komme enda tydeligere fram. 

Kritikken skyldes nok at det er en misforståelse om hva dette er og at noen tror det er en alternativ måte å lyse ut designoppdrag på. Det er det jo ikke - vi har allerede en etablert rammeavtale med et byrå som vi bruker til dette oppdraget. Vi tar selvsagt tilbakemeldingene på alvor og vil se på beskrivelsen av aktiviteten for at formålet og hvem den er for skal komme enda tydeligere fram.  

Responsen har vært god, og etter en uke har vi fått mange bidrag fra privatpersoner, slik vi også har fått ved tidligere aktiviteter. Trafikksikkerhet engasjerer!