I 2022 gjenoppstår Sørlandets Kunstmuseum som Kunstsilo i den gamle kornsiloen på Odderøya i Kristiansand. Over 30 byråer har kjempet om å bistå Sørlandets Kunstmuseim med ny visuell profil og kommunikasjonstjenester og det er Anti som har gått seirende ut av konkurransen.

De skåret høyest på oppdragsforståelse og de øvrige faglige tildelingskriteriene i anbudet, forteller Eldbjørg Dahl, kommersiell sjef for Sørlandets Kunstmuseum.

- Anti Bergen & Trondheim leverte gode strategiske og analytiske beskrivelser. De viste til svært relevante referanseprosjekter og særskilt god faglig sammensetning i teamene. Anti ble tildelt begge oppdragene som var visuell profil og operative og strategiske kommunikasjonstjenester, sier hun.

Kunstsilo har som ambisjon å bli «et spektakulært og levende kulturelt opplevelsessenter med appell både lokalt, nasjonalt og internasjonalt». For å få til det skal Anti skape en framtidsrettet visuell profil og kommunikasjon som skal bidra til å realisere målet.

Som en del av oppdraget om å skape en ny visuell identitet for merkevaren Kunstsilo, skal Anti også gi form til den såkalte Tangen-samlingen, kunstsamlingen til den nye sjefen i Oljefondet, Nicolai Tangen.

- Det er vår største samling, som vi får ansvar for å forvalte når vi åpner. Det vil være en bærer i vårt merkevarehierarki, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tangen-samlingen er den største samlingen med kunst fra nordiske kunstnere fra 1920 til 1980, som er perioden for nordisk modernisme, forklarer Dahl.

- Har en motstanderskare
Prosjektet har vært omstridt og den motstanden i deler av lokalmiljøet var noe av bakteppet for den desto mer omstridte Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

- Kunstsilo har vært et omstridt prosjekt, og har også møtt motstand lokalt. Blir det Anti sin jobb å omvende skeptikerne?

- Anti er ikke valgt for å omvende noen, ler Dahl.

Hun understreker at dette ikke er en PR-avtale.

- Vi vet at vi har en tilhengerskare, og så har vi en motstanderskare, men i prosentandeler er den relativt liten. Vi retter fokus mot flere målgrupper av de som er interessert i opplevelser, kunst og kultur og gode steder å møtes. Bildekunst i seg selv har tradisjonelt ikke hatt et stort publikum i Norge. Der er det et potensial for oss.

Sørlandets Kunstmuseum valgte å holde en lav offentlig profil da debatten sto på som verst.

- Nå er det kanskje tid for å fortelle vår historie.

Slo mer enn 30 byråer
Over 30 byråer kjempet om avtalen og tilbudene kom fra inn- og utland.

- Vi var overrasket i og med at vi er et kunstmuseum. Det er ikke alltid det byråene løper etter. Men Kunstsilo har et navn og etter hvert også en posisjon, og det å gå ut i markedet med et destinasjonsprosjekt som dette var tydeligvis attraktivt. Vi fikk blant annet tilbud fra England og Sverige, blant annet.

Når valget til slutt falt på Anti, så var et gledelig valg for begge parter, sier hun.

Oppdraget har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år. Den anslåtte verdien er på opp mot 10,8 millioner for hele perioden, inkludert en eventuell forlengelse.

- Vi er utrolig stolte over å ha blitt valgt som partner i dette enormt ambisiøse prosjektet og formidlingen av den unike samlingen av nordisk, modernistisk kunst. Museets betydning for både regionen og nasjonen kan ikke understrekes nok, og det er en sjelden mulighet å få delta i utviklingen av et prosjekt med så mye begeistring og engasjement flere år før ferdigstillelse, sier Meghan Beaton, Account Director i Anti Bergen.