Det er det tyske designrådet som står bak prisen , og rådet trekker fram det vakre og moderne designet med særegne illustrasjoner.

– Det at folk utenfor Norge legger merke til og verdsetter designprosjektet i Altinn er ekstra morsomt. Alle som har jobbet med å desgine offentlige tjenester, vet hvor kreveende det erå å få komplekse løsning til å stå fram som enkle for brukerne, sier Alise Kjelling, som er ansvarlig for design og brukaropplevelse i Altinn.

Altinn er en portal for kommunikasjon mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.