Aurora Bratli Brunvoll, grafisk designer i Sopra Steria, ble onsdag hedret på arrangementet DOGA-dagen 2020. Brunvoll mottok prisen «Doga-merket nykommer» fra Design og arkitektur Norge (DOGA), en utmerkelse som synliggjør og løfter frem studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene. 

– Det er gøy veldig gøy, og spesielt stas å få en bekreftelse fra en viktig aktør i designbransjen som DOGA, sier Brunvoll.

Brunvoll mottok utmerkelsen for sitt masterprosjekt hvor hun har laget rasjoneringskort for å konkretisere klimakrisen. Administrerende direktør i Design og arkitektur Norge, Tor Inge Hjemdal, har latt seg imponere. 

– Prosjektet til Aurora Bratli Brunvoll er et fremragende eksempel på hvordan grafisk design kan brukes til å konkretisere noe som for mange kan virke overveldende og vanskelig. Resultatet er en tankevekker for hver og en av oss når det kommer til klimakrisen, sier Hjemdal. 

Rasjoneringskort:

Aurora Bratli Brunvoll laget prosjektet «Vi har en krise» som inneholder rasjoneringskort for alt klimagassutslipp den enkelte måtte ha. Enten der er klær, flyreiser eller kjøttforbruk. Slik vil man kunne begrense klimagassutslippet per innbygger. Foto: Aurora Bratli Brunvoll.

Inspirert av rasjoneringskortene fra krigen
Brunvoll forteller at utgangspunktet for prosjektet var å lære av tidligere generasjoner som har taklet kriser før oss. 

- Via en artikkel i Morgenbladet ble jeg introdusert til Henriette Schønberg Erken og rasjoneringskortene fra krigen, som begge ble viktige inspirasjonskilder for prosjektet, sier Brunvoll.

Hun understreker at prosjeket først og fremst er laget som en tankevekker.

– Prosjektet er laget mer for å være en tankevekker og en taktil visualisering av klimagassutslipp, enn et konkret løsningsforslag for klimakrisen. Jeg håper prosjektet kan vise folk at vi har kommet oss gjennom kriser tidligere og forhåpentligvis gjøre folk mer bevisst på eget forbruk, sier Brunvoll.

Juryen skrev følgende om Brunvolls prosjekt i sin begrunnelse:

- Vi synes prosjektet gjør det store mer fattbart på en finurlig, snedig måte, ved at den visuelle kommunikasjonen bruker kjente grep fra historien i en ny kontekst.

Disse mottok også nykommer-utmerkelsen i går:

Navn Prosjektnavn
Jon Fauske Knekk
Eva Storrusten A garden at Hurumzi Square
Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue Dypp
Bonitet Arkitektur Barking up the right tree
Atdhe Illyrian Belegu 03 Assembly Palace
Andrea Kristine Lysgaard Kom hjem