Tonje Jæger får ansvaret med å bygge opp og lede Try-husets satsing på strategisk design. Hun har 18 års erfaring fra reklame og design, sist som designrådgiver i Dinamo og før det som kreativ leder i Scandinavian Design Group. 

- Jeg er en av mange designere som har sittet på sidelinjen og lurt på om ikke Try, med så mange dyktige folk, snart skulle etablere en tydeligere profil med egen strategisk designavdeling. Å få være med og lede på denne satsingen er nok noe av det gøyeste jeg har blitt spurt om, sier Jæger.

Design-satsingen er plassert i Try Apt og målet er at de i løpet av året skal huse mellom seks og ti årsverk som utelukkende jobber med strategisk design.

- Vi har allerede mange av landets dyktigste designere. Antallet har vokst over flere år og de jobber i flere tunge prosjekter. Men vi har manglet en gjennomgående designledelse og trenger å styrke oss på strategisk design og identitetsutvikling. Med Try Design har vi nå et tungt multidisiplinært designmiljø som dekker både digital design, motion design, strategisk design og produksjon, sier daglig leder Kaare Øystein Trædal i Try Apt.

Jæger forteller at de har store ambisjoner om å bli en toneangivende aktør innen design i Norge.

- Det krever at vi skal levere på et så høyt faglig nivå at det alltid vil være naturlig å invitere Try Design inn i design-anskaffelser, uavhengig av om det gjelder identitetsutvikling, pakningsdesign eller designstrategi. I Try-huset er det mer enn 30 personer som jobber innen designfaget. I tillegg til å spille på disse flinke folkene skal Try Design rekruttere mange designere i tiden som kommer. Finner vi de rette folkene vil jeg tro at vi fort er ti nye personer som jobber i Try Design i løpet av året.