Onsdag kveld ble DOGA Hedersmerket tildelt undervannsrestauranten Under, babyhjertemåleren til Laerdal Global Health, det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg og tang- og tareprosjektet til de to Bekk-designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.  

Dette skjedde under DOGA-dagen 2020 i Oslo. Aldri før har så mange fått hedersmerket samtidig.

- Nivået på de beste design- og arkitekturprosjektene er skyhøyt i år, og dermed er det ikke overraskende at rekordmange tildeles DOGA Hedersmerket. Samtidig er det stor spennvidde på vinnerne, både på bransje og fagdisiplin. Det er ingen tvil om at disse prosjektene tilfører næringslivet og samfunnet store verdier, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Totalt ti design- og arkitekturprosjekter ble vurdert av en fagtung jury. 

Blant designbyråene og arkitektkontorene som stod bak vinnerne fant en også kjente størrelser som Snøhetta for arbeidet med restauranten Under.

DOGA Hedersmerket, tidligere kjent under navnet Hedersprisen for god design, deles ut årlig i forbindelse med DOGA-dagen. Dette er den største anerkjennelsen blant DOGAs priser, og gis til særlig gode prosjekter som har mottatt DOGA-merket.

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon.