Los er Sørlandets største, og landets fjerde største strømleverandør, med store ambisjoner om å vokse ytterlige utenfor agderfylkene. Til å hjelpe selskapet med å oppnå ambisjonene har markeds- og kommunikasjonssjef i Los pekt på Los & Co-byrået Neue til å digitalisere den visuelle identiteten og kommunikasjonsvirkemidlene.

- Strømmarkedet er i endring, og vi ser nødvendigheten av å fornye og forsterke merkevaren slik at vi har de ønskede virkemidlene og kanalene til å lede an i endringen som skjer. Derfor har vi valgt en strategisk partner som kan utfordre oss til å tenke mer digitalt fremover, sier Tone Tversland Skogdalen, markeds- og kommunikasjonssjef i Los

Konkurransen i strømmarkedet er tøffere enn noen gang, og i fjor var det rekordmange husholdninger i Norge som byttet strømleverandør, ifølge Los.

- Vi ble først ordentlig kjent med Neue i pitsjmøtene, og ble positivt overrasket over den strategiske kompetansen til byrået. Hos Neue har vi møtt et dedikert team som vi har stor tro på vil finne balansen mellom fortid og fremtid. Dette kombinert med et klart fokus på differensierende visuelle virkemidler gjorde at vi valgte Neue som vår samarbeidspartner, sier Skogdalen.

Daglig leder i Neue Design Studio, Behnam Farazollahi, sier byrået har fått «en sjelden sjanse.»

- Strømmarkedet er i stor endring, nye aktører utfordrer de gamle, og da er det veldig spennende å kunne være med på å få ut potensiale i merkevaren, sier han.