Knowit Experience skal bidra med å forme den nye digitale tilstedeværelsen til Munchmuseet, som flytter inn i nytt signalbygg i Bjørvika i 2020.

- Munchmuseet har store digitale ambisjoner, og vi går inn i jobben med ærefrykt, sier daglig leder Amund Brandsrud i Knowit Experience Oslo.

Knowit Experience fikk i fjor oppdraget som Nasjonalmuseets digitalbyrå og nå skal selskapet også levere tjenestedesign, digitalt design og utvikling av nytt nettsted, i tillegg til integrasjoner mot billettsystem og CRM til Munchmuseet.

- Munchmuseet har en klar visjon om å berike menneskers liv, og har store digitale ambisjoner og bred internasjonal appell. Formidling av kunst på digitale flater er ett av elementene som står sentralt. Dette er en utfordring vi virkelig ser frem til å løse i tett dialog med kunden, sier Brandsrud.

Munchmuseet har store ambisjoner før flyttingen til Bjørvika. Museet skal tilby kunst og kultur i verdensklasse, og mer Munch enn noen gang før, på helt nye måter. Kommunikasjons- og markedsdirektør Gitte Skilbred vektlegger også det digitale aspektet, spesielt knyttet til formidling.

- Parallelt med flyttingen står vi midt i en omfattende digitaliseringsprosess, både i forhold til hvordan vi jobber og hvordan vi formidler og kommuniserer. Den nye nettsiden skal spille en viktig rolle i vår digitale tilstedeværelse, både rent informativt og som en arena for å skape gode og lærerike møter med kunsten. Vi ønsker å berike museumsopplevelsen, og i tillegg å være tilstede for de som ikke har anledning til å besøke oss, sier Skilbred.

Arbeidene for Munchmuseet er allerede i gang, med delleveranser før årsskiftet og før åpning i 2020. Ny logo og visuell identitet er utviklet av North Design i London, og et viktig aspekt er uttak av visuell identitet på digitale flater.

- Knowit utmerket seg i forhold til oppdragsforståelse og svarte best på våre høye ambisjoner når det gjelder brukeropplevelse og design. Prosessen så langt har stått forventningene og vi ser frem til fortsettelsen, sier Skilbred.

Prosjektleder i Knowit Experience Christine Løvli leder det tverrfaglige teamet som jobber med Munchmuseet.

- Munchmuseet har store ambisjoner rundt digital formidling og det er med ydmykhet og glede vi arbeider mot målet om å vise Munchs allsidige kunst, og museets samling, på moderne flater for et bredt publikum, både nasjonalt og internasjonalt, sier Løvli.