Nylig ble NSB-konsernet til Vy i en storstilt design- og profilendring til en prislapp på 280 millioner kroner over fire år.  Det gjaldt nytt navn, design, profil og implementeringen av dette over flere flater. I tillegg til nytt navn får også uniformer, busser og tog ny drakt. 

Les mer: Bruker 280 millioner på å bytte navn - vraker NSB

Kun én måneds tid etter at NSB ble til Vy, har transportselskapet lyst ut to nye designkontrakter; en for løpende designbyråtjenester og en for strategisk designutvikling. Lengden på avtalene skal være på fire år, med en total pott på 35 millioner kroner - dette skal være en del av Vy-anslaget på 280 millioner kroner.

Avtalen for løpende design og profilering skal være verdt 5 millioner kroner i året, mens avtalen om strategisk design skal være verdt 3,75 millioner. Markedsdirektør i NSB, Merete Møystad, forteller at både behovet og størrelsen på avtalene er større enn tidligere. 

- Dere har nylig gjennomført deres største design- og profilendring og nå jakter dere nytt designbyrå. Hva er grunnen til det?

- Våre eksisterende avtaler går ut, både med Snøhetta og Uniform. Vi har vært veldig godt fornøyd med dem, men nå er avtalen gått ut. For oss er oppdelingen i to avtaler fornuftig, en for strategisk design og en for forvaltning av eksisterende design på alle nivåer av design. Vi opplever at det er forskjellig typer spisskompetanse i designbyråene, men vi er åpne for at ett byrå kan vinne begge konkurransene.

- Det kommer til å bli konkurranse 
De siste åtte årene er det Uniform som har vært NSBs designbyrå. Den tidligere avtalen gjaldt kun NSB, mens de to nye avtalene skal dekke behovet til hele Vygruppen. Det vil altså si for tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige, som også inkluderer Norges største busselskap, Nettbuss. 

I en e-post skriver daglig leder i Uniform, Rita Mostrøm, at NSB er en spennende samfunnsaktør som våger – og at dette er en kontrakt hvor det kommer til å bli konkurranse.

- Vi ønsker selvfølgelig å fortsette samarbeidet, skriver hun.

Hun har ikke besvart om de ønsker å forsøke seg på begge kontraktene.


Skal fortsette implementeringen av Vy: - Nå er vi Vy, leverandørene våre skal hjelpe oss å synliggjøre dette og implementere Vy-designet på eksisterende og nye flater, sier Markedsdirektør i NSB, Merete Møystad.

Snøhetta vurderer om de skal gå for begge kontraktene
For to år siden ble også Snøhetta koblet på NSB, da de vant anbudet om å utarbeide ny profil og designmanual for konsernet. Vy-oppdraget, hvor Snøhetta innkasserte 4,7 millioner kroner, skal nå være i sluttfasen. 

- De ferdigstiller oppdraget, men får ikke nye oppdrag nå. De må melde seg på en av de to utlyste konkurransene, eller begge to om de vil, kommenterer Møystad. 

Partner i Snøhetta og leder for designavdelingen, Martin Gran, bekrefter at de skal være med i anbudsprosessen. Om de vil søke på begge kontraktene er enda ikke avklart. 

- Ja, det å følge et prosjekt i utvikling er alltid interessant. Vi har nå oppe til vurdering om vi skal søke på begge kontraktene. Vi skal hvert fall være med i anbudsprossessen. Det ville vært rart om vi ikke var interessert i å følge et prosjekt som vi allerede har vært med å utvikle, sier han til Kampanje. 

Vygruppen regner med å ha på plass nye byråer i juni. Da vil også byråkabalen deres være komplett, ifølge Møystad. I fjor signerte NSB med PR-byrået Geelmuyden Kiese, mediebyrået Phd og reklamebyrået Pol. 

Les også: NSB velger ny byrå-trio