Kjære NSB og Geir Isaksen,

Ja, verden endrer seg og dere fortsetter (heldigvis) arbeidet med å fornye dere. De siste årene har dere vært og er fortsatt inne i en av de mest krevende omstillingene i NSB sin historie.

Høsten 2011 la en ekspertgruppe fram en rapport som identifiserte de største utfordringene i jernbanesektoren.

Våren 2015 fikk regjeringen tilslutning til forslagene om en reform i jernbanesektoren som ble fremlagt i stortingsmeldingen «På rett spor – reform av jernbanesektoren».

I 2019 står dere midt i reformen, dere jobber kontinuerlig med forbedring av tilbud, har turt å investerte i nye teknologisamarbeid, omorganisert, nedbemannet, og nå introduserer dere en ny merkevareretning. Med involvering av ansatte representanter og proffe leverandører som Snøhetta. Det er riktig rekkefølge og prosess.

Gratulerer med alt dere har stått i og alt dere står i.

Så må vi snakke om Vy.

Vy, (som betyr utsikt og oversyn) hvorfor ikke?

Vi som jobber med merkevarebygging for Norge, vet at dette arbeidet handler om så mye mer enn «millionsløsing» på «såkalt merkevarebygging». Eller at det å lage en ny logo koster 255 millioner. «At dette kunne datteren min ha tegnet bedre, og gratis». Det er å redusere dette arbeidet kraftig og viser mangel på forståelse av hva dette betyr i praksis, å gjennomføre reformen.

Logoarbeidet er minimalt i forhold til det det koster å oppdatere nettsider, apper, endre utseendet på tog og busser, nye uniformer til ansatte, endring av dokumenter og alle maler rundt «gamle NSB». Det er dette som er kostbart, å implementere, ikke å lage logoen…

Og Språkrådet er ikke begeistret. De vil at dere skal beholde navnet NSB og mener at Vy ikke har noe med reise å gjøre. «NSB er et innarbeidet navn og en del av den norske kulturarven», ja det hadde Vy vært også om det hadde eksistert i 100 år. Vy, om ikke utsikt og oversyn forbindes med å reise med tog og buss, da tror jeg Språkrådet må ta seg en togtur snart. For bedre utsikt (og innsikt) enn å sitte på vindusplass og se vakre naturbilder fyke forbi mens tankene og refleksjonene får pause fra mobilen, det har med reise å gjøre. Alle tankene man får, vyene om så, så kan dette nye navnet genuint assosieres med reiser.

NSB trenger å gjennomføre omfattende endringer. Dere gjør det for åpen scene. Det er vondt når 100 år gamle tradisjoner fornyer seg. Men dette er også den siden av innovasjon som det snakkes minst om; innovasjon er også destruksjon.

Så til politikere som nå hauser seg opp, latterliggjør, forenkler, på twitter, i tradisjonelle medier og som skal bringe ministre til Stortinget for redegjøring, «roe reka litt nå» og lytt til noen av fagforeningene, som Norsk Lokomotivmannsforbund som sier at det er mange kamper som skal kjempes for jernbanen, og at de har valgt at NSB-navnet ikke ble en av dem.

Så stå på Geir Isaksen og ansatte i Vy, dette blir bra. Takk for at dere gjør omstillingsarbeidet. Dette blir bra. Til slutt.