Design- og teknologibyrået Unfold legger bak seg et sterkt fjorår der omsetningen ble doblet og resultatet triplet. De gode tallene kunne daglig leder Egil Stene-Johansen love allerede i fjor.

- 2018 har vært et vanvittig jag og vi ligger an til å doble omsetningen, sa Johansen i fjor sommer.

- Du holder det du lovet?

- Ja, det stemmer og en dobling var også planen, men det var ikke et mål i seg selv. Vi rigget oss annerledes for å gjøre andre typer prosjekter og vi ble mer enn dobbelt så mange folk. Det var dette som var rykket vårt i fjor, sier daglig leder i Unfold, Egil Stene-Johansen, til Kampanje i dag.

Dermed ble 2018 et rekordår for design- og teknologiselskapet, Unfold, som ble startet av en gjeng Try/Apt-utbrytere.

I 2017 hadde design- og teknologibyrået en omsetning på snaue 13,6 millioner kroner og et resultat før skatt på nesten to millioner kroner. I fjor endte omsetningen på 27,5 millioner kroner og over tredobling av resultatet fra snaue 1,9 millioner kroner til 6,5 millioner kroner.

- Med mange store prosjekter, nye lokaler og flere nyansettelser var fjoråret et skikkelig satsingsår for oss, og det er alltid gøy når det gir resultater. Nå har vi lagt et solid grunnlag som vi skal bygge videre på i år, sier Stene-Johansen.

- Hvordan ser 2019 ut så langt?

- Det ser bra ut og vi har god kontroll på året, men vi har ikke tenkt å fortsette å doble omsetningen og antall ansatte. Vi gjorde et rykk i fjor, men nå handler det mer om å stabilisere og effektivisere på det nivået vi er, sier han.

Unfold er i dag 16 ansatte i Oslo, og fokuserer på å skape nye produkter og tjenester for selskaper som opplever at bransje- og markedsendring gjør at kjente forretningsmodeller ikke lenger holder.

- Mange selskaper opplever i dag at de må fornye seg eller få flere ben å stå på, og da trenger man dyp bransje- og teknologiforståelse for å finne de riktige løsningene som skal fungere både i dag og i årene fremover. Vi har klart dette ved å inngå langsiktige partnerskap med de selskapene som skjønner endringsbehovet, sier Stene-Johansen.

En av de langsiktige partnerne Unfold samarbeider med på denne måten er OBOS. Andre store kunder har vært Krogsveen og Anton Sport.

Her kan du se tallene til Unfold for 2018. Alle tall i MNOK. 

Unfold 2018 2017 Endring i %
Omsetning 27,5 13,6 + 102
Driftsresultat 6,5 1,9 + 242
Resultat før skatt 6,5 1,9 + 242