I løpet av de siste årene har vi sett en tendens til at stadig flere kobler fra digitale flater. Vi ser også at mange forbrukere gir uttrykk for at informasjonsmengden de utsettes for overskrider grensen for hvor mye de klarer å behandle. Produktutviklere og designere må forstå og lære hvordan de skal innovere og kommunisere med mindre støy for å treffe riktigere.

Vi må finne nye muligheter for å bli hørt av forbrukere som i større grad enn før krever ro i støyens tid.

Fjord Design and Innovation, som er en del av Accenture Interactive, utgir årlig rapporten Fjord Trends. Rapporten tar i korte trekk for seg de nyeste og viktigste trendene innen forretningsutvikling, teknologi og design. En viktig og fremtredende trend i årets rapport handler om den enorme mengden informasjon og inntrykk vi utsettes for.  

Nylig kunne vi lese om fenomenet nyhetsbyrået AP kaller «peak smartphone» som beskriver at smarttelefon-markedet langt på vei er mettet og at innovasjonstakten har falt. Når jeg leste dette fikk det designeren og produktutvikleren i meg til å tenke: Hvilke konkrete og faktiske kundebehov dekker smarttelefonprodusentene når de lanserer telefoner med dobbelt så stor skjerm, fordobling av prosessorhastighet og kameraer med så mange megapiksler at det er nok til å dekke en profesjonell naturfotografs behov - og som vi på det meste må betale en liten formue for?

I lys av denne utviklingen synes jeg det er på tide å kaste nytt lys over Clayton Christensens begrep, «Jobs-to-be-done». For de av dere som ikke kjenner begrepet handler det kort oppsummert om å utvikle produkter og tjenester som løser «jobber» for kunden. Hans berømte sitat, «ikke fortell meg hva du selger, men hva det du selger kan gjøre for meg! Folk vil ikke ha en drill men hullet i veggen som drillen kan lage», virker mer relevant enn på lenge. Det Christensen vil frem til er at vi som forbrukere «ansetter» produkter til å løse en jobb for oss - og at produktutviklere må kommunisere på en måte som motiverer forbrukere til å kjøpe ting av oss.

Light Phone, i det minste som en idé på papiret, illustrerer på mange måter hvordan flere bør tenke rundt innovasjon, produktutvikling og design.

Som designer fikk det meg til å tenke på Light Phone, telefonen som er designet for å bli minst mulig brukt. Light Phone er utviklet ved hjelp av det vi kaller «mindful design» og med ønske om å dekke kundens faktiske behov. Telefonen er på mange måter et motsvar til smarttelefonens nærmest uendelige bruksområder og som i dag på mange måter ikke fremstår som et produkt som er utviklet og designet for å dekke grunnleggende kundebehov. For uten å være designmessig elegant, gir Light Phone også brukerne relevante verktøy og er et eksempel på et produkt som søker å løse en grunnleggende «jobb» for kunden.

Poenget mitt er ikke at de nyeste smarttelefonene på markedet ikke er innovative eller produkter av høy teknologisk kvalitet. Det er åpenbart. Men jeg sår tvil om de er utviklet og designet på en måte som svarer på de faktiske kundebehovene. Light Phone, i det minste som en idé på papiret, illustrerer på mange måter hvordan flere bør tenke rundt innovasjon, produktutvikling og design. 

I mangel av et bedre norsk uttrykk må produkt- og tjenesteutviklere ta innover seg at «less is more». Det betyr i praksis tydeligere, mindre og ikke minst bedre informasjon. Det er på den måten de vil skape gode kundeopplevelser. Mange selskaper sitter i dag og lurer på hvordan de skal få mer oppmerksomhet i markedet. Det første leddet i å få til det er å begrense mengden informasjon og inntrykk, og heller fokusere på å øke kvaliteten på det de utvikler, slik at kundene får relevante opplevelser til riktig tid og i riktig kontekst. Det er dette som vil skape verdi over lenger sikt.

Gode kundeopplevelser starter med å forstå våre grunnleggende behov. Dette er kjernen i hva jeg som designer er opptatt av. Flere må finne nye muligheter for å bli hørt av forbrukere som i større grad enn før krever stillhet i støyens tid.