Artikkelen er oppdatert med kommentarer fra byrået Creuna.

Tirsdag presenterte Oslo kommune forslaget til ny visuell identitet som nå skal ut på høring før det skal behandles i bystyret. Som en del av den nye identiteten foreslår kommunen også å pusse opp og forenkle byvåpenet, som illustrerer St. Hallvard, og det er særlig dette som har vekket skarpe reaksjoner.

Dagsavisen er blant mediene som har omtalt kritikken mot forslaget. Den har blant annet kommet fra Erik Lunde, som er gruppeleder for KrF i Oslo bystyre.

- Det byvåpenet vi har er helt utmerket. Oslo trenger ikke lage noe nytt byvåpen, sier Lunde til Dagsavisen.

Det har også blitt opprettet en underskriftskampanje for å beholde dagens byvåpen, som i skrivende stund har 4.514 underskrifter.

Prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Anne Aagaard, sier til Kampanje at hun var forberedet på at det ville komme reaksjoner.

- Men informasjonen rundt byvåpenet har kommet litt feil ut. Nåværende byvåpen skal fortsatt brukes i høytidelige, tradisjonelle settinger. Gamle St. Hallvard vil fortsatt vaie i vinden, være på kumlokk og det som er i bybildet. Vi skal ikke endre noe av det, vi skal først og fremst være en tydelig og helhetlig avsender i nye kommunikasjonsflater som man ikke tenkte på i 1924. Det byvåpenet vi har nå fungerer ikke optimalt i digitale flater, spesielt ikke når det blir skalert ned, da er det veldig vanskelig å tyde hva det er, sier Aagaard til Kampanje.

Saken fortsetter etter bildet.

Ny logo: Slik ser den nye logoen ut, med en svært forenklet variant av det gamle byvåpenet. Foto: Oslo kommune.

- Skal ikke fratas byvåpenet
Hun opplever at Oslo kommune blir mistenkeliggjort i denne prosessen.

- Ja, jeg føler det har blitt mye fokus på at noen skal fratas det gamle byvåpenet. Det er ikke det vi gjør. Vi prøver å tenke helhetlig og være tydelig overfor innbyggerne. Det er intensjonen vår. Vi har ikke fått lov til å gi det fulle bildet.

- Hvem sin skyld er det?

- Vi inviterte til pressekonferanse i går, der noen medier møtte opp. Jeg tror det klippes og limes litt fra nettsiden vår av noen redaksjoner, men jeg tror vi skal få svart godt på det i løpet av dagen. Jeg håper vi klarer å dempe bekymringene.

- Det virker som om det er litt forvirring rundt hva dere gjør. Endrer dere byvåpenet eller lager dere en ny logo?

- Jeg vil si at vi har laget en ny logo. Jeg vet ikke om man kan omtale byvåpenet som en logo, men som en stor aktør så blir byvåpenet også brukt som logo. I de flatene der det skjer er det hensiktsmessig at vi har en tydelig avsenderidentitet, og da har vi tatt utgangspunkt i det gamle byvåpenet.

- Er det aktuelt å gjøre endringer i logoen, som følge av kritikken, før den eventuelt blir vedtatt?

- Det får vi komme tilbake til. Vi ser at det er noen meninger, og vi leser, hører, ser og snakker nå. Intensjonen vår er fortsatt å gjør god jobb og vise innbyggerne hva skattepengene går til.

Saken fortsetter etter bildet.

Gammelt byvåpen: Slik er Oslo kommunes byvåpen, slik folk er vant til å se det. Kommunikasjonsrådgiver Anne Aagaard lover at det ikke skal forsvinne helt. Foto: Oslo kommune.

«Helt vanvittig innsiktsarbeid»
Aagaard ble ansatt i Oslo kommune i 2015 og fikk i oppdrag å revidere designhåndboken til kommunen og dens 50.000 ansatte.

- Jeg så fort at vi ikke hadde en overordnet føring for digitale flater, ingen føring for universell utforming og ingen overordnede tanker om visuell kommunikasjon, som var kritisk, sier hun.

Siden har det blitt bevilget 4,7 millioner kroner til arbeidet. Ifølge Aagaard har pengene blant annet gått til «et helt vanvittig innsiktsarbeid», men hovedpotten har gått til utviklingen av en ny designmanual som Creuna står bak.

- Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med Creuna. De synes nok det er litt utfordrende å jobbe med en så stor og fragmentert kunde som Oslo kommune, men jeg tror også de synes det er gøy.

Den nye visuelle identiteten har tatt utgangspunkt i møllesteinen borgkronen og pilspissen fra byvåpenet. Fargepaletten har de hentet fra Oslos bybilde, mens skrifttypen er inspirert av gamle byskilt.

Har over 200 logoer
Oslo kommune opererer i dag med over 200 ulike visuelle identiteter for sine mange etater, tjenester og tilbud, og dette anslår de koster dem 40 millioner kroner i året.

- Det gjør det vanskelig for innbyggerne å se hvilke tjenester og opplevelser Oslo kommune står bak og hvor skattepengene går. 200 logoer er ikke helt hensiktsmessig, sier Aagaard.

- Men disse logoene skal signalisere ulike ting?

- Ja, og det er to aspekter her. Vi lover at man helt tydelig skal se forskjell på renovasjonsetaten og på uteseksjonen, alle skal få lov til å skinne, men vi skal bare ha det samme rammeverket.

Vil ta opp mot 15 år
Hun viser til Stockholm, Helsinki og København som nærliggende eksempler på byer som har tatt samme grep.

- De har hatt stor suksess, og nå er det Oslo sin tur.

- Hvor mye vil det koste å implementere den nye identiteten hvis den blir vedtatt?

- På lik linje med Stockholm, Helsinki og København, s vil dette ta veldig mange år. Når skilt og uniformer blir slitte, og likevel må pusses opp, så vil de komme i ny drakt. Vi har også utviklet et designverktøy sånn at ansatte i Oslo kommune skal få jobbe med enkle grafiske produksjoner selv, som brosjyrer, plakater og invitasjoner, uten å måtte koble på store byråer.

Aagaard anslår at det vil ta 10-15 år før alt er skiftet ut.

- Det vi ser på først er digitale flater, og det skal vi klare å skifte ut ganske effektivt.

Saken fortsetter etter bildet.

Ny identitet: Foruten ny logo, inneholder forslaget til ny visuell identitet en rekke andre elementer, som en helt ny fargepalett og geometriske figurer som til sammen utgjør navnet på hovedstaden. Foto: Arvid Malde/Oslo kommune.

Creuna: - Som forventet

Creuna er ikke overrasket over at det er kommet en del negative reaksjoner.

- Reaksjonene er som forventet. Vi ser ofte at ny design og nye profiler blir møtt med kritikk fordi mange har eierskap til det eksisterende. Man blir ofte glad i en visuell identitet når man har blitt litt bedre kjent med den. Selvfølgelig blir det stort engasjement rundt Oslo kommunes nye profil, som skal forene mange hensyn, sier rådgiver og kundeansvarlig John Aurtande i Creuna til Kampanje.

- Hva tenker du om kritikken?

- Reaksjonene viser at det er mange ulike meninger og at det er mange hensyn som skal tas. Tilbakemeldingene fra Oslo kommune og kommunens virksomheter har vært gode. Vi har hele tiden hatt tett samarbeid med kommunen i denne prosessen. Jeg vil berømme Oslo kommune som en god oppdragsgiver. Engasjementet rundt forslaget til ny identitet viser hvor modig man må være som oppdragsgiver for å løse en svært kompleks oppgave.

- Fungerer ikke i digitale flater
Han beskriver oppdraget slik:

- Oppdraget vårt har vært å fornye den eksisterende profilen fra 1996 og å utvikle en helhetlig visuell identitet for alle kommunens foretak og virksomheter. Dagens identitet tilfredsstiller ikke kravene som ligger i regelverket om universell utforming og den fungerer ikke i digitale flater. Det har ført til at det har blitt utviklet mange ulike identiteter, som igjen har ført til at kommunen fremstår som fragmentert og utydelig. Mange innbyggere kjenner derfor ikke til det kommunen driver med og tilbyr av tjenester. Premisset for vårt arbeid har hele tiden vært å gjøre profilen og identiteten mer tydelig for kommunens innbyggere. København, Stockholm, Helsinki og Amsterdam har allerede gjennomført en tilsvarende prosess, sier Aurtande.

- Hvilket mandat fikk dere fra kommunen?

- Oppgraget var at St. Hallvard skal beholdes i en eller annen form, men at mandatet utover dette var åpent. Etter å ha utforsket en rekker retninger med omfattende tester kom vi frem til en fornyelse og forenkling av et byvåpen, som var enkelt i bruk, var eneste vei å gå om man skulle komme frem til en felles identitet for hele kommunens virke.

Creuna-rådgiveren mener noe av dagens profil er blitt ivaretatt i den nye:

- Historien og mange av elementene i den nåværende profilen er med videre, som for eksempel borgkrone, pilene, møllesteinen og posituren til St Halvard. Noen ganger er det slik at man må fornye for å kunne bevare.