Elisabeth Matre-Aas rykker opp fra stillingen som Strategic Design Director, og blir daglig leder i Designit Oslo kun to år etter at hun kom fra partnerstilling i Dekode. Hun blir også en del av den nordiske ledelsen i design-selskapet som blant annet har kontorer i København, Århus og Stockholm.

- Det var spesielt og stå i en sånn prosess som intern kandidat, men da føles det desto bedre når valget falt på meg. Da vet jeg at jeg har tillit, og det har blitt godt motatt internt. Det er veldig gledelig, sier Matre-Aas.

Ledet utviklingen av Æ
I sin tid i Designit har hun ledet utviklingen av Æ for Rema 1000, og hatt kundeansvaret for Entur og Sats Elixia. 

- Elizabeth fikk rollen i konkurranse med en rekke eksterne kandidater. Hun ble valgt fordi hun kjenner Designit godt, har de rette verdiene, er designfaglig dyktig, og har gjennom sine to år bevist at hun evner å lede og utvikle både team og fantastiske løsninger, forteller avtroppende leder, Christian Søgaard, som nå har blitt Nordic Managing Director.  

Les mer: Blir ny nordisk sjef i Designit

Da Søgaard tok over som daglig leder i 2014, besto Oslo-kontoret av 17 ansatte. I dag har de 65 ansatte, og omsetningen har mer enn femdoblet seg siden den tid, fra 14,3 millioner i 2014 til 72 millioner i 2017. Byrået hadde et resultat før skatt på 9,3 millioner kroner i fjor, en vekst på 7,3 millioner kroner fra året før.

- Vi er nå et av de største rendyrkede desingmiljøene i Norge og internasjonalt, og vi har mål om å nå 70 ansatte ved Oslo-kontoret i løpet av 2018. Det er en stor skute jeg tar over, men dette blir veldig spennende, forteller Matre-Aas. 

Selskapet er dermed på kort tid blitt blant de største designbyråene på det norske markedet.

Åpner kontor i Trondheim
Og skuten skal bli større; for i 2018 åpner Designit kontor i Trondheim med tre ansatte, og de har ambisjoner om å vokse til ti ansatte så fort som mulig, ifølge Søgaard. 

De skal jobbe tett med Oslo-kontoret, og Matre-Aas vil ha ansvaret for begge avdelingene. 

Her ser du tallene til Designit for 2017. Alle tall i MNOK. 

Designit 2017 2016 Endringer i prosent
Omsetning 72,3 37,0 + 100
Driftsresultat 9,6 2,3 + 317
Resultat før skatt 9,3 2,0 + 365