Designit har 550 ansatte og 15 kontorer over hele verden, fra Tokyo til New York, og i Oslo.

Nå får sjefen for det norske kontoret, Christian Søgaard, utvidet ansvar som ny nordisk sjef for designfirmaet.

- Norden er vår hjemmebane, men også et av de mest interessante markedene for design globalt. Utviklingen i både offentlig og privat sektor, der forståelsen for verdien av design stadig øker, gir oss noen utrolig spennende muligheter, sier Mikal Hallstrup, Designits administrerende direktør, med base i New York.

De ansatte i Oslo, Stockholm, København og Aarhus samles nå i én region for å forenkle samarbeidet på tvers av kontorene, og tilrettelegge for ny vekst.

- Vi jobber allerede tett sammen, blant annet for SAS, Telenor, Ikea og Cisco. Med en ny felles strategi og struktur blir det enda enklere å jobbe sammen. Våre fire kontor har alle unike spisskompetanser som nå blir mer tilgjengelig på tvers, til det beste for våre kunder, og oss selv, sier Christian Søgaard.

Den nye nordiske organisasjonen teller over 200 designere, strateger og teknologer, og Søgaard forteller at de har store ambisjoner for fortsatt vekst, både innen digital produktutvikling, tjenestedesign i offentlig sektor og strategisk innovasjon.

- Mange virksomheter har innsett hvor krevende det er å jobbe med innovasjon innen rammene av egen organisasjon, og søker ut for å få hjelp. Vi har kompetansen, erfaringen og fasilitetene til å lykkes med å identifisere, utvikle og skalere nye forretningskonsepter, sier Christian Søgaard om satsingen.

Hallstrup innrømmer at endringene i Designit også handler om å stille bedre forberedt i møte med økt konkurranse.

- Vi ønsker all konkurranse velkommen, og er glade for at så mange store aktører nå har fått opp øynene for design. Vi er trygge på at vår kultur, vår tverrfaglighet og vår erfaring gjør oss veldig godt rustet i møte med den økende konkurransen, sier Mikal Hallstrup.