Denne våren har Norges største bank hatt en stor prosess gående, der banken har satt hele forretningsstrategien og merkevaren sin under lupen. Rett før sommeren ble arbeidet presentert og besluttet av konsernledelsen og styret, før den nye strategien søndag for drøy uke siden ble presentert for over 6000 ansatte, både fra inn- og utland, på Telenor Arena.

- Ja, der hadde vi kickoff på vår nye strategi, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

- Og det på en søndag?

- Vi er jo oppe 24/7, så søndagen er den dagen og det tidspunktet færrest jobber, sier han.

- Og den nye strategien – hva går den ut på?

- Den handler først og fremst om å gjøre DNB lettere på foten og kjappere i vendingen. Det må vi bli - skal vi lage de aller beste kundeopplevelsene og sikre lønnsomhet i en bransje som angripes fra alle kanter og fra nye aktører som Facebook og Google som har mange folk som jobber med betalings- og banktjenester, sier Midteide.

Her kan du se hvordan reklamebyrået Pol har tolket den nye merkevaren og forretningsstrategien til DNB.


- Hjemmelaget strategi
Selv om banken måtte ha hjelp fra Gyro for å avvikle et av de største firmaarrangementene på lang tid, sier kommunikasjonsdirektøren at den nye strategien er utviklet internt og ikke ved hjelp av de store konsulent- og rådgivningshusene.

- Den er hjemmelaget. Vi har så mye flinke folk på huset etter hvert at det får vi til selv.

På det store arrangementet, fikk de ansatte høre konsernsjef Rune Bjerke fortelle mer den nye strategien som har fått navnet «4 the Future».

- Vi lanserte et helt nytt oppdrag. DNB har vært her i 200 år og vi skal være her i 200 år til. For å få til dette, må vi sikre at kundene våre lykkes og at de er i forkant av utviklingen. Da må vi også være i forkant, sier Midteide.

Det nye oppdraget er oppsummert i følgende to korte setninger; «Vi er her. For at du skal være i forkant». Midteide sier banken ikke har gitt seg selv et slikt oppdrag før.

- Får den nye strategien noen umiddelbare konsekvenser for ansatte?

- Nei, det blir ingen raske omveltninger i organisasjonen, men det vil gi en del av oss nye måter å jobbe på, også vil det nok være flere nye digitale verktøy som folk vil måtte lære seg. Vi må lykkes med raskere utviklingskraft, bedre kundeinnsikt, få et betydelig kompetanseløft i organisasjonen og lykkes med vårt samfunnsansvar.

Ny Anti-design:

Frem til i dag har DNB brukt en sjøgrønn farge overalt, mens det fremover vil bli flere varianter av grønn avhengig av de ulike forretningsområdene til banken.

Dropper «hjelpsom», og «profesjonell» 
I tillegg til forretningsstrategien «4 the Future», har DNB også jobbet frem en ny merkevarestrategi eller plattform. Merkevaredirektør i DNB, Camilla Forberg, har vært sentral i dette arbeidet.

- Vi har definert vår purpose og våre nye verdier. Det har vært en enorm involveringsprosess fra hele DNB og vi har sikkert hatt over 60 workshops.

- Hvorfor er det så viktig med en purpose?

- Fordi hvis man ikke kan svare på hvorfor man er til som selskap, har man et problem. Et godt sitat sier at purpose is the beating heart of your company. And if you can’t feel its pulse, then your business may soon be dead, sier Camilla Forberg.

På gigantarrangementet kunne DNB-ledelsen for første gang også presentere de nye verdiordene og vise frem en oppusset grafisk profil. Den grafiske profilen har banken jobbet frem i samarbeid med Anti. Frem til i dag har DNB brukt en sjøgrønn farge overalt, mens det fremover vil bli flere varianter av grønn avhengig av de ulike forretningsområdene til banken.

- Vi må bli mer nysgjerrige
I forbindelse med den nye strategien for merkevaren DNB, ble også de gamle verdiordene, altså ordene som best skal beskrive banken, vraket til fordel for ordene «nysgjerrig», «modig» og «ansvarlig».

- Vi må bli mer nysgjerrige og trives bedre i en verden av teknologiske endringer. Også må vi bli tøffere og stille flere spørsmål og her kommer modig inn. Vi må tørre å ta beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Ansvarligheten går på å skape verdier på en bærekraftig måte.

Frem til i dag har banken levd etter verdiene «profesjonell», «initiativrik» og «hjelpsom».

- Hvorfor var ikke de gamle verdiene gode nok?

- For å kunne levere på det nye oppdraget vårt trengte vi verdier og noen beskrivende ord som er mer adferdsstyrende for vår virksomhet, sier hun.

En ny merkevarefilm som foreløpig er lagt ut på Youtube og brukes i eksterne møter, er også ferdigprodusert av DNBs reklamebyrå POL.

- Skal dere fortsette med kommunikasjonskonseptet «Bank fra A til Å»?

- Det er ikke noen planer om noe annet foreløpig.

Merkevaresjef:

Camilla Forberg har vært sentral i arbeidet med å utvikle de nye verdiene til DNB. Hun jobber til daglig med banken som merkevare og posisjoneringen av DNB.