Det Trondheims-baserte reklamebyrået HK reklamebyrå går inn på eiersiden når designbyrået Tank etablerer seg i Trønderhovedstaden. Fra før av har Tank kontorer i Oslo og Tromsø.

- Det er et stort og voksende marked i en region med energi og skapervilje som vi gjerne vil være en del av, og som vi tror kan nyte godt av vår kompetanse på design som merkevarebygger, sier daglig leder i Oslo, Monica Kvinge.

Daglig leder Olav Svartøien i HK reklamebyrå understreker at det er kun Trondheimskontoret til Tank at de går inn på eiersiden til. De vil eie kontoret 50/50 med Tank Design. Daglig leder Olav Svartøien i HK reklamebyrå sier til Kampanje at de har lekt med tanken å opprette et designbyrå i trønderhovedstaden, men så kom telefonen fra Tank Design.

- Tank Design tok et initiativ til at vi skulle etablere et rent designbyrå sammen. Vi fant ut at vi kunne være gode samarbeidspartnere og en god konstellasjon sammen. Trondheim har lenge vært en av byene i Norge uten et rendyrket designbyrå eller designmiljø, og det er åpenbart et marked for det, sier Svartøien.

- Hva ønsker HK å få ut av dette?

- Design er en spesialkompetanse som vi ser stort potensial i i vårt nedslagsfelt. Vi har flere dyktige designere i reklamebyrået, men har hatt stor dreining mot digital kommunikasjon og ikke satset strategisk på designdelen, innrømmer han.

Skal bli fire-fem ansatte
Første ansatt er designer Siri Selnæs, som i tillegg til å ha lokal tilhørighet, har erfaring blant annet Scandinavian Design Group og Mission. Hun har frem til nå vært ansatt i HK reklamebyrå, men overføres til det nyopprettede Tank Design i Trondheim.

- Ja, per i dag vil hun være eneste ansatte designer. Men vi holder på å rekruttere en senior designer og planen er at det i løpet av to år skal være fire-fem designere ansatt.

 - Hvem skal lede byrået?

 - I starten er det Monica Kvinge i Tank Oslo som har ansvaret for Trondheimskontoret, så får vi se etterhvert, sider Svartøien til Kampanje.

 Noen lokale kunder er allerede hanket inn.

- Vi har allerede jobbet for flere kunder i regionen; Røros Kjøtt, Rørvik fisk og Bygda 2.0. Nå gleder oss til å bli en mer etablert ressurs i byen, sier Kvinge.

Tank Trondheim kommer til å bli samlokalisert med HK reklamebyrå i Trondheim sentrum, men Olav Svartøien forteller at de har flytteplaner i løpet av året - sammen med de andre byråene i HK-alliansen.

Oslo-kontoret til Tank har 11 ansatte, og omsatte for rundt 10,5 millioner kroner i 2015, ifølge Proff, mens Tromsø-kontoret har ni ansatte og omsatte for rundt 8,7 millioner kroner.