I et anbud som nylig ble gjort tilgjengelig for nordiske byråer, inviterer Nordisk Ministerråd til byråpitsj for å profilere Norden. Det er satt av rundt seks millioner norske kroner på prosjektet- som har fått navnet «The Nordics», bekrefter brand manager Tobias Grut i Nordisk Ministerråd til Kampanje.

- Hensikten er blant annet å utnytte det momentum og internasjonale oppmerksomhet som Norden har. På sikt skal arbeidet med profileringen medføre mer eksport av nordiske varer til utlandet, tiltrekke viten og investeringer til Norden og å få flere turister, sier Grut.

Skal selge nordiske verdier
Men også det å spre det glade budskap om den «nordiske modellen», er del av planen til Nordisk Ministerråd.

- Alt fra måten vi planlegger arbeidslivet på, likestilling og velferdsmodellen – alt dette er meget annerledes hos oss. Vi vil dele litt av dette med resten av verden, sier han.

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Det er statsministrene som har det overordnede ansvaret for det nordiske samarbeidet.

Skal bruke nærmere seks millioner kroner
Budsjettet for prosjektet er på 4,5 millioner danske kroner, eller rundt 5,8 millioner norske kroner. I dette ligger kommunikasjon på sosiale medier og profileringen skal fungere som støtte for arrangementer og aktiviteter med en nordisk kontekst.

I anbudsutlysningen fra Nordisk Ministerråd inviteres byråer innenfor integrert og strategisk kommunikasjon og merkevarebygging, til å levere inn forslag til prosjekt. Det skal velges ut fem prekvalifiserte byråer som vil motta en kompensasjon på 75.000 danske kroner (rundt 97.000 norske kroner) for å delta videre i prosessen.

- Hvor viktig er det å velge et byrå som er representert i alle land?

- Det er ikke viktig. Men det må være et byrå som forstår de nordiske verdier. Og de må ha erfaring med å folde et brand ut til et internasjonalt publikum, sier han.

Også kompetanse og ressurser utover tradisjonell «stedsbranding» er viktig i valg av byrå, forteller Grut. Akkurat hva som skal formidles og hvilket innhold som prosjektet skal fylles med, er allerede nedfelt i et dokument som heter «Branding of the Nordics».

- Utgangspunktet skal være den strategien som allerede er utarbeidet for Norden. Her er alle temaene definert og godkjent av de nordiske samarbeidsministre. Dette handler ikke om å promotere julemanden eller badstue, men Norden.. Men det er klart at stilen og tonen i kommunikasjonen må vi finne sammen med byrået som velges, sier han.

Vil spre det glade budskap:

Brand manager Tobias Grut holder i prosessen der det skal velges et byrå til å profilere Norden - i regi av Nordisk Ministerråd. - Alt fra måten vi planlegger arbeidslivet på, likestilling og velferdsmodellen – alt dette er meget annerledes hos oss. Vi vil dele litt av dette med resten av verden, sier han.

Også nordisk målgruppe
Målgruppen for den kommunikasjonen som nå skal utvikles, er både internasjonal og nordisk.

- Det gjelder å ha gode merkevareambassadører. Derfor er også de som bor her i målgruppen, forteller han.

Byråkonkurransen er helt åpen, og det er ingen byråer som inviteres spesielt, men pitsjen er publisert i alle nordiske land. Grut kan fortelle at det har kommet spørsmål fra interesserte byråer i Sverige, Norge og Danmark, samt ett byrå basert i London.

- Er det noe i veien for at et internasjonalt byrå kan få oppdraget?

- I prinsippet nei, men de skal kunne bevise at de har innsikt i de nordiske verdier og det nordiske. Jeg ser ikke noe problem i at et internasjonalt byrå kan få oppdraget, men de bør ha en samarbeidspartner i Norden.

Tidsplanen er å bestemme seg for et byrå til midten av desember, deretter å signere innen året er omme og at arbeidet begynner i januar.

- Da skal arbeidet deles inn i to hovedområder; det ene er at det skal lages en verktøyboks med visuell identitet og grafiske elementer. Deretter kommer aktiveringen av det nordiske brandet, sier Grut.

Deadline for pre-kvalifikasjon er 7. oktober, mens det blir kjent i desember hvilket byrå som er valgt.