Flere byråer var i loopen da Norsk Sjømatråd skulle velge nytt designbyrå. Etter en utvelgelsesprosess falt valget på Uniform.

- Etter en prosess satt vi igjen med tre byråer, som alle laget et case. Uniform viste oss et case som handlet om opphavsmerking, det viser deres evne til å løse komplekse problemstillinger og er årsaken til at vi valgte dem som vårt nye designbyrå, sier Kristin Pettersen, direktør for markedsføring og PR i Norges Sjømatråd.

Les også: Skrell i milliardmarked (abonnement)

Les også: Ingen nye reklame-millioner fra regjeringen (abonnement)

Sjømatrådet har som mandat fra Nærings- og fiskeridepartementet å øke verdien av norsk sjømat gjennom opphavsmarkedsføring i et globalt perspektiv. I 2015 ble det eksportert sjømat for rundt 75 milliarder kroner, og markedet er økende.

Uniforms hovedoppgave blir å utvikle en ny opphavsidentitet for selskapet.

- Vi er virkelig stolte over å ha fått dette oppdraget. Det å utvikle en identitet som skal gi verdi over hele verden er en stor faglig utfordring, og vi er svært ydmyke for oppgaven. Dette er et prosjekt mange i byrået er og vil bli involvert i for å utvikle den løsningen sjømatrådet, næringen og ikke minst markedet fortjener, sier Helle Thorkildsen, daglig leder i Uniform.

- Vår hovedoppgave er å forstå kompleksiteten i merkets og identitetens rolle gjennom hele verdikjeden, fra havet, via fisker, pakking, eventuelt foredling frem til sluttbruker i mer enn 140 land over hele verden. Det er en oppgave preget av en stolt og viktig næring, der merket og identiteten skal bidra til å fremme Norge som verdens beste sjømatnasjon, sier Thomas Karlsen i Uniform.

Økte omsetningen med fem millioner
Uniform økte omsetningen med drøye fem millioner i 2015. Thorkildsen tror den positive utviklingen blant annet skyldes omlegging av byrået.

- At vi har rekruttert ny kompetanse, utviklet nye tjenester og gjennom det tiltrekker oss andre oppdragsgivere og løser andre problemstillinger enn tidligere, er de primære årsakene bak veksten og resultatet, sier Thorkildsen.

På kundelisten har de selskaper som Jernbaneverket, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Stortinget, NSB og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Markedsføring av norsk fisk:

Messer er en ofte brukt kanal i markedsføringen av norsk fisk. Her en av Norges Sjømatråds stander og logoen som forsøker å bygge en enhetlig merkevare av landets nest største eksportartikkel.

Se på den visuelle identiteten
Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet, sier selskapet jobber med å øke verdien av norsk sjømat i det globale markedet.

- Vi jobber med å bygge sjømat fra Norge som en sterk norsk merkevare, i tillegg jobber vi med markedsadgang og sjømatens omdømme. Bakgrunnen for at vi valgte å gå inn i dette arbeidet var at vi følte det var behov for å se på den visuelle identiteten som følge av endrede behov i næringa og ny strategi for Sjømatrådet., sier Hanssen til Kampanje.

- Hvordan skal man klare å bygge norsk sjømat som merkevare i utlandet gjennom design?

- Vi gjør ulike tiltak for å bygge den norske merkevaren i utlandet, blant annet har vi et opphavsmerke for norsk sjømat. Vi ser nå på hvordan den visuelle identiteten kan gjøre jobben enda bedre for oss når vi skal skape verdi for næringen. I merkevarebyggingen er den visuelle identiteten også viktig.

- En logo alene gjør ingen lykke
Sjømatrådet har et markedsføringsbudsjett på mellom 400 og 500 millioner kroner per år.

- Kan ny logo utgjøre noe forskjell når det gjelder markedsføringen, eller er det andre ting som kan gjøre de store utslagene?

- Det er nok mange faktorer som spiller inn i markedsarbeidet. En logo alene gjør ingen lykke, men den visuelle identiteten kan være med på å underbygge den merkevarebyggingen vi gjør. Det er en viktig faktor i et markedsarbeid, men ikke alene en avgjørende faktor for om vi lykkes eller ikke.