Høsten 2015 utlyste Nasjonalmuseet en konkurranse for å finne et byrå som skulle utvikle ny logo og grafisk profil.

- Vår nåværende logo er mer enn ti år gammel, vi har fått på plass vår nye merkevare og flytter om ikke lenge inn i nytt museum. Det er med andre ord en rekke gode grunner til å oppdatere vår profil, sa Audun Eckhoff, direktør ved Nasjonalmuseet, da konkurransen ble utlyst.

Les mer her: Nasjonalmuseet jakter på nytt designbyrå

Eckhoff sa videre at det var satt av 450 000 kroner til honorering av 4-5 finalekandidater, samt et ytterligere honorar til vinneren.

42 designbedrifter fra inn- og utland sendte inn kvalifiserende forslag. En jury bestående av interne og eksterne representanter vurderte alle innkomne forslag. Designbyråene Anti Inc., Fabrique, Metric, Neue og Snøhetta gikk videre til finalerunden. I slutten av april leverte finalistene sine forslag til løsninger. Juryen har konkludert med at Metrics forslag til designløsning var det beste. Dette utløser en premie på 75 000 kroner til byrået.

Ledelsen i Nasjonalmuseet tar juryens beslutning til følge, og ønsker også å invitere designbyrået Neue med videre i prosessen. Løsningene fra de to norske designfirmaene er konseptforslag. Disse vil videreutvikles i nært samarbeid med museet med sikte på å komme frem til endelig design og valg av samarbeidspartner.