I mange år har Norges Handikapforbunds logo vært symbolisert med en flamme, men nå hadde de et ønske om endring og fornyelse.

- Vi ønsket et visuelt uttrykk om signaliserte styrke og drivkraft. «Flammen», som har vært vår logo siden 1997, manglet de sanselige signalene som vi opplever at vi har fått nå. Det åpne hjulet symboliserer bevegelse, driv og energi, og målet er at den skal bli et sterkt kjennetegn for organisasjonen vår, sier informasjonsrådgiver Karen Kvam i NHF i en melding. 

Og sirkelformen var viktig, ifølge Kvam.

- Sirkelsymbolikken ble valgt med utgangspunkt i at sirkelen symboliserer hjulet som ruller og driver oss framover. Stikkordet bevegelse er spesielt viktig i denne sammenhengen. NHF er en bevegelse for funksjonshemmede, saken vår handler om bevegelse og bevegelseshindringer, og vi ønsker å bevege samfunnet framover, sier Kvam.

Ny visuell identitet: Det er Tangran som står bak den nye logoen til Handikapforbundet.