I sitt fjerde driftsår legger design- og teknologiselskapet Unfold frem et overskudd på 3,5 millioner kroner i 2015. Det var opp fra 1,9 millioner kroner i 2014 og helt siden selskapet ble etablert i 2010 av seks utbrytere fra Try og Apt har Unfold tjent penger.

Men aldri mer enn de gjorde i 2015, da resultatmarginen endte på 30 prosent. Omsetningen økte med 33 prosent til 12 millioner kroner og nå sier daglig leder og partner i Unfold, Egil Stene-Johansen at de vil satse mer offensivt.

- Vi har holdt litt tilbake, men nå skal vi gire på. Målet vårt på mellomlangsikt er å doble omsetning, resultat og antall ansatte slik at vi kan få en noe mer fleksibel og dynamisk manøvreringsevne, sier Stene-Johansen.

Det betyr en omsetning på rundt 25 millioner kroner for de totalt ni personene som i dag jobber i byrået som holder til i Oslo. Selskapet jobber i dag med kunder som Oslo Lufthavn/Avinor sammen med GeelmuydenKiese, Anton Sport, NRK og Get.

- Fylles fort opp
Unfold-sjefen sier byrået i dag jobber mye mer på «et strategisk plan» og tettere med «styre og ledergrupper»

- Vi har fått et fotfeste her og trives med det. Men skulle gjerne hatt litt mer å spille på. Med ni personer fylles det ganske fort opp nå, sier han.

Nå utvider selskapet og satser mer på strategisk rådgivning og forretningsutvikling gjennom å hente Kai Holmberg  med18 års ledererfaring fra reiselivet. Han går inn som partner i Unfold.

- Unfold tar alltid en entreprenørisk tilnærming uavhengig om kunden er en start-up eller en turnaround. I vårt hode er alle selskaper en av disse to kategoriene. Vi utfordrer kundene våre og vurderer om de er rustet for fremtiden, sier Holmberg.

Ny partner kommer inn
Stene-Johansen mener ansettelsen av Kai bidrar til å posisjonere Unfold enda sterkere på ledernivå og at dette gjenspeiler den reisen byrået har vært igjennom i løpet av de fire årene siden oppstart.

- Vi har brukt litt tid på å finne formen vår og vise hva vi er gode for gjennom å komme med noen bra caser. Tidligere jobbet vi 50-50 av tiden med reklamebyråer, men det gjør vi mindre i dag. Det har endret seg på den måten at vi tidligere jobbet med avdelinger som hadde et konkret behov, til at flere ledergrupper og styrer tegner seg som oppdragsgivere for å sikre helhetlige tjenester uavhengig av avdelinger, sier Unfold-sjefen.

For å sikre videre vekst mener han det er mer naturlig «å ta over noe», heller enn «å bli kjøpt».

- Nei, vi er ikke ute etter å bli kjøpt. Men ser at det er miljøer som kunne passet oss og er ikke fremmede for å ta over noe for å vokse fortere, sier han.

Her ser du tallene til Unfold for 2015. Alle tall i MNOK.

Unfold 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 12,0 9,0 33,3
Driftsresultat 3,5 1,9 84,2
Res. før skatt 3,5 1,9 84,2