Hos designbyrået Tangram har året startet godt, når man kan sette to nye bedrifter på kundelisten. For Mills skal Tangram jobbe med merkevarene Melange og Soft Flora, og for Nortura skal Tangram jobbe med flere av Gilde og Prior sine ledende merkevarer i butikkhyllene, heter det i en melding fra byrået.

- Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, og til å videreutvikle de allerede gode produktene. Ikke minst gleder vi oss til å skape god design som setter spor gjennom gode forbrukeropplevelser og resultater for Mills og Nortura, sier design manager og partner Emelie Spjuth i Tangram Design.

Hos Mills forteller produktsjef for Softa Flora, Mohammed Jabran, at norske forbrukere er særdeles vanestyrte når det gjelder smør og margarin, derfor er designprosessen viktig.

- For Mills var det viktig å finne et designbyrå som forstår mekanismene når man skal videreutvikle sterke og tradisjonsrike merkevarer som Soft Flora og Melange. Forbrukerne er vanestyrte innen smør og margarin, og designprosessen blir derfor spesielt viktig. Tangram har gjennom tidligere jobber vist at de har både erfaring og kunnskap som leverer på disse kriteriene, sier Jabran.

Hos Nortura understreker fagsjef for design, Irene Møller, at de lange og tunge designprosessene blir færre og at kravet til nytenkning og raske leveranser øker.

- For oss var det viktig at byrået vi valgte hadde god kapasitet, kunne gi oss nye innfallsvinkler og levere raskt. Tangram Design imponerte oss med en god strategisk tilnærming til oppgaven, og løsningene deres viste oss at de ser design med nye og spennende øyne, sier Møller.