Sopra Steria har hentet seks nye hoder for å styrke sin kapasitet innen tjenestedesign og digitale brukeropplevelser. De nyansatte består av fire grafiske designere fra Making Waves og SDG, en senior interaksjonsdesigner og journalist, samt et nyutdannet designtalent rett fra skolebenken.

- Prosjektene vi jobber med involverer like gjerne design av komplekse kundereiser som design av samfunnskritiske tjenester for det offentlige Norge. Vi samler derfor en svært dyktig gjeng i Sopra Steria med god designfaglig bredde, slik at vi er godt rustet oss til å møte disse utfordringene fremover, sier Cathrine Donberg, leder for UX- og designavdelingen i Sopra Steria.

Hilde Hannestad Wulff kommer fra Making Waves der hun har vært ni år i rollen som senior grafisk designer.

Theodor Henriksen er nyutdannet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, der han våren 2015 fullførte sin masteroppgave «How to design for trust in digital services».

Anne Marit Brenden kommer fra Scandinavian Design Group der hun har vært i åtte år som senior grafisk designer.

Lena Tønseth kommer fra rollen som rådgiver og senior grafisk designer i Making Waves, hvor hun har vært i ni år.

Raymond Karlsen kommer fra stillingen som rådgiver i Senter for IKT i utdanningen, der han blant annet har vært nettredaktør for utdanning.no. Han er utdannet journalist og interaksjonsdesigner.

Ingvil Marstein er ansatt som senior grafisk designer, og kommer til Sopra Steria etter fem år i Scandinavian Design Group.