Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Discovery Networks Norway og Canal Digital, hvor konsekvensen var at Canal Digital stengte deres 13 kanaler ute for 1 million husstander, har det vært et overveldende fokus på denne saken. Det er klart at det er dramatisk når det går så langt som det er gått nå, men hvilke konsekvenser har dette for TV-seeingen totalt sett?

Det er mange «baksetesjåfører» som er ute i mediene og spår konsekvensene av dette bruddet. La oss ta et skritt til siden og se hvordan det har gått nå som DNN sine kanaler er ute. Ser vi på dekningen totalt sett blant Personer 12+, er det så godt som ingen endring om vi sammenligner seeingen mandag og tirsdag med tilsvarende periode de siste ukene. For sammenligningens del er tallene kun «live» og ikke med opptaksseeingen. NRK har en liten vekst i dekningen, TV2-gruppen øker sin daglige dekning med 7,5 %-poeng, DNN halverer nesten sin daglige dekning, MTG går noe tilbake (men denne uken er det ikke håndball-EM) og Nat Geo-gruppen øker sin dekning. Med andre ord holder kommersielle-TV på sin posisjon også med et sterkt redusert DNN.

Det har vært mye spekulering i pressen om hvordan dette kommer til å slå ut for de yngste TV-seerene. Påstanden har vært at de yngste målgruppene nå vil flytte bort fra lineær-TV og konsumere levende bilder via digitale plattformer. Det er klart at vi har sett denne tendensen over tid, og at strømmetjenester tar en større og større del av hva vi konsumerer av levende bilder.

Men har denne konflikten påvirket seeingen blant Personer 20-29 år? Svaret på det er ja, men på en positiv måte! Ser vi på den daglige dekningen til Personer 20-29 år, var denne mandag og tirsdag i forrige uke på 57,4 %, og denne uken har den økt til 62,1 % - som er en vekst på nesten 5 %-poeng. DNN er den klart største kanalgruppen i denne målgruppen, så det er sånn sett overraskende at det er kommet en vekst i denne målgruppen nå, i stedet for en tilbakegang. Det kan heller ikke forklares med at det er noen store lanseringer, som kan gi store utslag. NRK har en liten vekst, men det er de kommersielle som virkelig har vokst i denne målgruppen. Den kanalgruppen som har størst prosentvis vekst, er Nat Geo-gruppen, som i forrige uke hadde en daglig dekning på 5,9 %. De har økt sin daglige dekning med 100 % og har nå en daglig dekning på 12 %.

Ser vi på antall minutter denne målgruppen konsumerer av TV, har også dette økt. Forrige uke så personer mellom 20 og 29 år i snitt 96 minutter på TV hver dag. Denne uken har de i snitt sett 103 minutter. Påstanden om at de unge «ser ikke lenger på TV», kan vi vel legges død inntil videre. Det har vært mye TV-fokus i mediene de siste dagene, som muligens kan forklare veksten vi ser i TV-markedet.