AdWords er Googles annonsesystem, som gir deg muligheten til å både annonsere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du kan annonsere målrettet med søkeord i Google Søk, drive merkevarebygging og kjennskap gjennom bannerannonsering i Google Displaynettverket, og inspirere og underholde dine seere i videoplattformen Youtube. I denne artikkelen vil ta for meg Google Søk, og når du bør/ikke bør starte å annonsere i Google AdWords.

Både bedrifter og privatpersoner kan bruke AdWords, og det krever ingen minstebudsjett for å være kvalifisert. Det du må tenke på er at dette annonsesystemet er i stadig utvikling, og annonseringen krever kontinuerlig vedlikehold og justering. Derfor anbefales det å sette av god tid til optimalisering av kampanjer og innhold.

Google Søk
Den mest brukte annonseringsmetoden i Google AdWords er Søk. Her byr man på annonseplasser i Googles søkemotor eller nettverk med spesifikke søkeord. Google Søk gir deg muligheten til å nå rett person til rett tid. Du treffer dine kunder i et aktivt modus der de selv søker etter informasjon, eller skal gjøre en handling. Det genereres ingen kostnad i annonseringen før noen klikker på annonsen din, og blir sendt til nettstedet ditt. Med andre ord ingen trafikk, ingen kostnad.

Når bør du bruke AdWords?
Om du bør bruke Google AdWords, avhenger veldig om hva du vil oppnå, og hvilke mål du har med annonseringen. Kjenner du deg igjen i noen av målene som er nevnt under, bør du vurdere å sette i gang med å annonsere i AdWords.

  • Ønsker du å tiltrekke deg nye besøkende til nettstedet ditt?
  • Øke salget av produkter og tjenester
  • Få telefonene til å ringe?
  • Sørge for at kundene kommer tilbake?

Når bør du ikke bruke AdWords?
Hvis du kjenner deg igjen i noen av punktene under, bør du ikke starte med Google AdWords.

  • Du/bedriften har ingen nettside
  • Ingen penger å bruke på annonsering
  • Ingen konkrete, målbare mål med annonseringen

Har du verken tiden, kompetansen eller muligheten til å holde deg oppdatert bør du vurdere å kontakte en Google Sertifisert samarbeidspartner.