Denne artikkelen var først publisert på thebrandproject.no

Før vi giver løs, er vi nødt til å adressere én ting først. For mange er en rebrand nesten synonymt med en ny eller oppdatert merkeidentitet. Men det er et viktig aspekt som skiller en rebrand, en redesign og en oppdatering (eller refresh om du vilfra hverandre. Nemlig den strategiske årsaken og motivasjonen som ligger bak. 

 • En rebrand er et strategisk verktøy for å reposisjonere et selskap eller manifestere en ny retning. Rebranding dekker hele prosessen, da man gjerne gjør en strategisk organisatorisk endring og oversetter denne strategien til visuelle elementer. 
 • Et redesign er den visuelle oversettelsen av merkevarestrategien. Motivasjonen bak et redesign er derfor å manifestere de nye målene og signalisere endringen. Dette innebærer fundamentale endringer i merkevareidentiteten, og fører som regel til en helt ny logo og nye visuelle elementer. 
 • En merkevareoppdatering (eller refresh) derimot, innebærer å tilpasse den visuelle identiteten i henhold til trender og utvikling i det gjeldende markedet. Dette gjøres gjennom små tweaks – mindre justeringer og endringer på den eksisterende visuelle identiteten. En refresh er som regel ikke basert på en ny, strategisk retning, men på behovet for å følge bevegelsene i markedet for å kunne fortsette å  målene og ambisjonene man tidligere har satt.   

Strategisk design – ikke estetikk

Strategisk design handler ikke om å skape noe “pent”. Det handler ikke om det estetiske, det å få noe til å se bra ut. Strategisk design handler om at designet skal reflektere forretningsstrategien.
 
Dette betyr at designet skal appellere til og tiltrekke seg målgruppen slik at selskapet kan nå målene i forretningsstrategien. Det skal fortelle en historie og skape følelser som utløser en form for respons, som igjen vil føre til handling. For å dette til, bør designet skapes med psykologiske prinsipper i bakhodet.
 
I hovedsak handler strategisk design om å skape noe som informerer, som er funksjonelt, som snakker til målgruppen, og har en hensikt. Derfor er det avgjørende for en grafisk designer å forstå:
 • Den ønskede merkevareoppfatningen man ønsker at designet skal bygge oppunder. 
 • Markedet som selskapet opererer i og hvilken posisjon man ønsker å ta. 
 • Målgruppen, for å kunne trigge de ønskede responsene. 
 • Selskapets ambisjoner og målsettinger. 

Tips: Lag strategiske designprinsipper. Det vil sikre at alle i selskapet forstår hvordan bruken av designet skal skape den oppfatningen man ønsker at publikum skal ha.  

Design som reflekterer strategien 

Det siste man vil er å måtte banke på døren til sjefen og be om enda en økning i markedsføringsbudsjettet. Noe som er nøyaktig det som vil skje hvis designet til selskapet ikke er på lik linje med strategien. Man risikerer at merkevaren blir kommunisert feil, noe som vil skape forvirring blant publikum som videre fører til at de faller av. Dermed vil man ikke bare miste muligheten til å etablere de ønskede forbindelsene og triggerne mellom merkevaren og kunden, men man kan faktisk ende opp med å miste all innflytelse over målgruppen.
 
Når selskapets design reflekterer forretningsstrategien og kjerneverdieneog snakker samme språk som publikum, er det enkelt for alle å forstå nøyaktig hvem selskapet er, hva det står for og hvilken verdi det tilfører. Man får en viss kontroll over oppfatningene og assosiasjonene som folk får når de er i kontakt med selskapets visuelle identitet. Og – man får mest ut av pengene.
 
Tips: Få designerne til å jobbe side om side med ulike interessenter av selskapet, spesielt de som virkelig har eierskap til merkevarestrategien. Dette vil hjelpe dem med å få en dypere forståelse av strategien. På den måten kan man være sikker på at strategien blir overført til de rette, visuelle elementene, og at designet reflekterer strategien. Sjekk ut vår ekspertise side for å se hvordan vi gjør det i The Brand Project.
 

Vurderinger nøye 

Så hvordan vet man om selskapet trenger et nytt design eller ikke? Det finnes egentlig aldri et godt eller dårlig tidspunkt å redesigne eller oppdatere identiteten. Det som er viktig er at man er i førersetet for avgjørelsen som blir tatt, og at avgjørelsen tatt av strategiske årsaker – ikke fordi den nye konsernsjefen liker grønt bedre enn blått.  

Å holde seg relevant i et marked som stadig utvikler seg
Et viktig aspekt av et godt design er tidløshet. I et marked som er i stadig utvikling, og som kan endre seg over natten, er det viktig å vende blikket ut, se seg rundt og sjekke. Begynner dere å bli utdatert? I så fall, finn ut hvorfor.

Om selskapet faller bakpå, eller blir oppfattet som mindre relevant, er det på tide å vurdere det nøye. Særlig hvis man ikke møter behovene og forventningene til publikumet.

Den litt bitre konklusjonen om at man er utdatert, er ikke alltid realiteten 
Start med å undersøke om selskapet faktisk er utdatert eller om det bare føles sånn. Hvis man basert på undersøkelsen konkluderer med at ja, selskapet trenger virkelig å utvikle designet – er det da verdt det?

 • Er dere konsekvente når dere bruker den visuelle identiteten? Er designet allsidig og enkelt å bruke? Fungerer det på alle flater
 • Er selskapet fortsatt relevant blant målgruppen? Klarer dere å påvirke og lede til de ønskede handlingene? Treffer dere på målgruppens behov? 
 • Hvordan utvikler markedet seg? Hva gjør konkurrentene? Hvorfor oppfattes andre selskaper annerledes (eller bedre, eller dårligere)?
 • Har selskapets målsettinger endret seg, eller markedet i seg selv? 
 • Hvor verdifull er den allerede etablerte merkevaren? 
 • Hvilket forhold mellom risiko og avkastning forventer dere av et nytt design? 

Å redesigne eller oppdatere – det er spørsmålet 

Hvis dagens visuelle identitet er strategisk utformet og fortsatt funksjonell, er en merkevareoppdatering eller noen få justeringer for å møte nåværende og fremtidig publikum som regel en avgjørelse med høy verdi og lav risiko. Det vil med liten sannsynlighet påvirke kundens beslutningstaking. Man kan oppdatere designet uten å gjøre det til en stor PR-sak, og hvis det gjøres på en smart måte, vil det nye designet bli den nye virkeligheten uten at noen faktisk legger merke til det.

Hvis designet ikke lenger fungerer for selskapet og ikke ble opprettet med den overordnede strategien i tankene, kan en fullstendig redesign (eller muligens en fullstendig strategisk rebrand) være nødvendig. Som en del av forretnings- og merkevarestrategien, bør designet kunne hjelpe med å drive fremtidig vekst og posisjonere selskapet for langsiktig suksess. Dette vil til syvende og sist skape flere muligheter og mer suksessfulle go-to-market aktiviteter enn tidligere.

Det er ofte enklere for B2B-merkevarer å ta denne avgjørelsen fordi de normalt sett har færre kunder å håndtere. Da er det lettere å informere om endringer, og det kan også ofte gjøres mer personlig og tilpasset. På andre siden, sitter våre venner i B2C-markedet med tusenvis av kunder som plutselig må håndtere at merkevaren, som de (forhåpentligvis) liker, har endret sin identitet.

Tips: Avgjørelsen om å rebrande, redesigne eller oppdatere merkevaren må være nøye tenkt gjennom, planlagt, testet og utviklet sammen med fremtidige ambisjoner og strategier i tankene. Og som en liten tommelfingerregel; hvis den totale risikoen er større enn den estimerte verdien, er det åpenbart ikke verdt å gjøre det. 

Hvis dere vurderer å gjøre en rebrand, sjekk ut disse artiklene i vår rebranding-serie:  tide med en rebrand? Hmm. Kanskje.”, Yes! Det er på tide med en rebrand!, og Klar. Ferdig. Implementer!” for å lære mer om hvordan man kan lede en suksessfull rebranding-prosess. Her finnes det mange gode tips som kan hjelpe dere med å lansere og implementere et nytt design. 

Kunne du tenke deg å se noen eksempler på gode historier om strategisk design og rebranding? Du trenger ikke å spørre en gang til! Her, vær så god:
 • Ardoq – et SaaS-selskap i scale-up fasen er i rask vekst. Med en ny strategisk retning og ny ambisjon manifesterer og signaliserer de dette gjennom en nytt visuelt design. Les mer her HER. 
 • Arkieva – et ledende SaaS-selskap utvikler en multivertikal strategi med hensikten å manifestere sin posisjon, og lanserte en nytt visuelt design for å reflektere dette. Les hele caset HER

PÅ TIDE Å SNAKKE OM DEG? TA KONTAKT.