HELE NORGE HAR SETT FILMEN
Historien om og utfallet av Kongens Nei er velkjent for de fleste. Vi visste at denne filmen ville vekke nasjonalfølelsen og ikke minst historieinteressen – både blant eldre og yngre.
For å ”skrive Narvesen inn i historien” lette vi etter historiske berøringspunkter, og det skulle etter hvert vise seg at flere av disse ”gikk rett inn i handlingen” i filmen, og at en viss Jens Henrik Nordlie utviklet seg til å bli en sentral aktør både for Konge, fedreland og Narvesen.

HVEM VAR JENS HENRIK NORDLIE?
Kort fortalt: sønn av Oswald Nordlie, som var Kong Haakons adjutant både i de dramatiske aprildagene, under krigen og etter krigsslutt. Jens Henrik Nordlie var løytnant i generalstabens mobiliseringsavdeling, og det var faktisk ham som natt til 9. april fikk ansvaret for å gå ned på Hovedpostkontoret og overlevere budskapet om stille mobilisering, som skulle telegraferes og sendes til de som skulle mobilisere. Nordlie flykter deretter fra Oslo med generalstaben og blir etter hvert utnevnt til adjutant for kommanderende general Otto Ruge, som skulle lede an i motstanden mot tyskerne. Etter at tyskerne tar kontroll, sitter han en stund på Grini, blir frigitt til Krigshistorisk Institutt og gikk derfra i juli 1941 over i stillingen som kontorsjef i Narvesen Kioskkompani.

Ikke lenge etter ”kjemper” han og Narvesen mot tyskerne i det private næringsliv når det dukker opp flere forespørsler om ”nyordning” av selskapet. Det er her Narvesens nei kommer, siden ledelsen kontant avviser alle de tyske anmodningene. Samtidig blir Nordlie en svært sentral mann for Milorg og blir med i ledelsen. Etter hvert blir dette dobbeltlivet såpass farlig for Nordlie at han ”forsvinner” etter en inspeksjonsreise til Narvesen-kiosken i Halden i 1943. Han dukker opp i London og fortsetter motstanden mot tyskerne der. Etter freden kommer han tilbake til Narvesen, men er fortsatt politisk involvert ”undercover”. Nå med ”Stay Behind”. I 1957 ble han administrerende direktør for Narvesen og bygde opp bedriften til et moderne retaileventyr.

KUNNSKAP & STOLTHET INTERNT
Den kommersielle biten var selvsagt viktig, men vel så viktig var sponsoratet for den interne kunnskapen og stoltheten. Narvesen finnes jo over hele Norge (440 kiosker) og har en historie som strekker seg helt tilbake til 1894. De 2500 ansatte består til dels av mange yngre, som med dette fikk ”en historielekse” som man kunne være stolt av. Det er alltid godt å vite hvor man kommer fra. Internmotivasjonen i kampanjen ble derfor veldig sterk.


HVORDAN UTNYTTE ET SPONSORAT?
Filmselskapet Paradox var i utgangspunktet svært kresne på hvilke kommersielle aktører som kunne assosieres med filmen, og henvendte seg bare til noen utvalgte som kunne knyttes (relevant) historisk til filmen. Narvesen var i så måte en perfekt sponsor. Mer relevant og troverdig enn man først trodde. For Narvesens del ble det da naturlig å sponse en film som tok for seg en tid og hendelser som berørte Narvesen. I filmen ses blant annet Narvesen-kiosken på Elverum.

RETAIL IS HISTORIC DETAIL
Historisk korrekt er honnørord og ikke minst viktige drivere både i kampanjen og filmen. Det medførte stor aktsomhet for historiske detaljer og historisk etterrettelighet, både i innhold og uttrykk, MEN koblet med et historisk bevisst kommersielt uttak. Så her ble det retail med historic detail.

Vi laget en egen filmteaser for Narvesens nei, som ble vist på kino rett før Kongens Nei. Med historiske bilder og budskap som satte folk i historiemodus og knyttet Narvesen til tematikken. Vi laget også en avis med autentisk tidskoloritt og med autentisk innhold som fortalte begge Nei-historiene og hadde dagsaktuelle tilbud fra Narvesen som en vri som knyttet Narvesen til nåtid. Avisen ble delt ut etter filmen. Avisen kom også som en egen nettside: narvesensnei.no

I tillegg ble det laget tidsriktige kampanjeelementer som bolleposer, kaffekopper og rasjoneringskort.

Alle ansatte fikk også en egen kampanjepakke med avisen og en Narvesen-dokumentmappe (betimelig nok merket ”KLASSIFISERT INFORMASJON”).

TAKK TIL ALLE SOM HJALP OSS
Rolf Ottesen Grafisk Produksjon Ottesen.no
Videoverkstedet Videoverkstedet.no
Digital Action 
Nordic Arena Nordicarena.no
Forsvarets mediesenter 
Nordisk Film Nordiskfilm.com

Mer av caset kan du lese om på våre hjemmesider Suburbia.no
Vil du også FLYTTE VARER I TAKT MED HOLDNINGER?