Ideen var å fremstå som «ydmyke og nedpå», for å skape trygghet og lokal tilhørighet. De ansatte ble derfor de viktigste ambassadørene for å fortelle om navneskiftet. Vi utviklet en dynamisk mediestrategi med tydelige roller for alle kanaler (både betalte og egne, inkl. stasjon), hvor følgende ble vektlagt: sikre bred oppmerksomhet nasjonalt og lokalt, skape engasjement, nærhet og tilrettelegge for dialog, og vri noe negativt til noe positivt ved å være ydmyke, ærlige og tilgjengelige.

For å unngå nedgang i salg, ble hovedmålsettingen å bygge høy kjennskap til den nye merkevaren så raskt som mulig. Målet ble satt til 80% ila år 1. Allerede etter 6 mnd var års-målet for merkekjennskap nådd – hele 82%! Vi opplevde i tillegg massivt engasjement og oppmerksomhet, både i digitale kanaler, men også fysisk og på stasjon. Og det beste; Circle K opplevde økning i både trafikk og salg! Med utgangspunkt i at skepsisen til navneskiftet var stor, beviser resultatene at vi gjennom kommunikasjonsstrategien klarte å skape den tryggheten vi ønsket at kundene skulle sitte igjen med.

Se hvordan Statoil Fuel&Retail lykkes med å endre merkevarenavn, gjennom å jobbe integrert på tvers av betalte og egne kanaler, og helt ut til fysisk butikk

Se caset som vant sølv i Medieprisen 2016: