Gjennom facebook rekrutterte vi fire testere fra Geox sine hovedmarkeder i Italia, Spania, England og Tyskland. For hver av testerne ble det laget en dokumentarfilm om deres møte med verdens våteste sted, og hvordan Amphibiox-skoene taklet de ekstreme forholdene. Resultatet ble del av en interaktiv dokumentar hvor folk kan navigere seg rundt i Cherrapunjee og oppleve testen og verdenes våteste sted på sin måte.

Resultatene for kampanjen ble en stor suksess for Geox. Etter bare 5 uker var Amphibiox utsolgt fra Geox, og det ble besluttet å øke satsningen på Amphbiox over hele verden. I tillegg har kampanjen høstet en rekke kreative priser bade i inn- og utland. Med blant annet Gull i Cannes, Gull i One Show og 2 gull i Cresta award. For SMFB betydde det også en utvidelse til å bli hovedbyrået til Geox på verdensbasis.