Vi tok utgangspunkt i at døvblinde lever et liv som alle andre, hvis de bare får litt hjelp. Inspirert av virkeligheten skapte vi animasjonskarakteren Anna og utviklet en film som viser hvor lite som skal til for å være noens øyne og ører. Anna er også en gjennomgangsfigur i kurset. 

 

Filmen er produsert i samarbeid med FilmicArt i Stockholm. 

OM Å VÆRE NOENS ØYNE OG ØRER - FILM FOR NAV from Siste Skrik Kommunikasjon on Vimeo.