MÅL

I samarbeid med HP Norge utarbeidet vi mål for å aktualisere og rette søkelys mot cybersikkerhet. Fordi bedriftsledere og medarbeidere er opinionsledere når det kommer til sikkerhetskultur, skulle podkasten hovedsakelig representere næringslivet. Samtidig var det viktig at podkasten også appellerte bredt og var lett forståelig. Det gjorde at vi kom frem til disse målene:

  • Holde det spennende. For å skape engasjement og omtale av cybersikkerhet gjennom redaksjonelle og betalte kanaler, samt kundens egne flater, måtte innholdet være spennende så vel som informativt.
  • Holde det enkelt. Et viktig mål var at bedriftsledere og nøkkelpersoner i norsk næringsliv skulle få økt interesse og kunnskap om cybersikkerhet. Derfor anvendte vi et lettvint språk slik at de uten IT-kunnskaper kunne henge med og forstå budskapet.
  • Høy kvalitet. Noe av det aller viktigste var å skape bra og mobiliserende innhold. Å fremme et viktig budskap hjelper lite hvis det ikke har troverdighet. Kompetente gjester og variasjon fra episode til episode ble avgjørende for å få til dette.
GJENNOMFØRING

Vi startet med å etablere et overordnet konsept for podkasten. Siden formålet var å vekke interesse samt dypdykke i materien trengte vi et smart og gjennomført konsept. Heldigvis kom idéen raskt og passet som hånd i hanske med oppdraget: podkasten skulle nemlig lages i «true crime»-format.

Videre samarbeidet vi med programleder og podkastprodusent, Nils Johan Halvorsen, og sikkerhetsekspert i HP Norge, Tor Petter Abrahamsen, for å finne interessante vinklinger til episodene. Abrahamsen figurerte som ekspertkommentator og «sidekick», mens Halvorsen sto for programlederrollen og regi.

Duoen inviterte gjester fra blant annet Schibsted, Østre-Toten kommune og Nasjonalt Cyberkrimsenter for å dele sine erfaringer om datainnbrudd og hvordan man forhindrer nye angrep. I tillegg ble den kanadiske superhackeren Michael Calce intervjuet der lytteren ble gitt et unikt innblikk i hackernes tenkemåter og strategier.

Episodene ble publisert med jevne mellomrom, og etter hver episode fulgte en spredningsplan som sørget for at innholdet ble delt videre på sosiale medier. I tillegg ble det skrevet pressemeldinger basert på hver episode som førte til at podkasten oppnådde omtale i redaksjonelle medier.

RESULTAT

Podcasten oppnådde nesten 1000 lyttere på første episode, noe som er svært imponerende sammenlignet med andre programmer i samme kategori. I tillegg til lyttere var det et stort mål for HP å vise frem til så mange som mulig at de virkelig satser på sikkerhet, rekkevidde var derfor også viktig. Totalt havnet rekkevidden på godt over 2 millioner, spesielt godt hjulpet av 16 artikler i norske tech-medier hvorav kun tre var betalte samarbeid.